Var tredje upplever att råttorna ökar i storstäderna

Nyheter

Var tredje storstadsbo, 31 procent, upplever att antalet råttor ökat i deras kommun enligt en ny Sifoundersökning beställd av Anticimex. Samtidigt visar statistiken på en dubblering av antalet råttsaneringar i landet de senaste fem åren.

– Vi kan se att antalet saneringar av råttor i landet ökat kraftigt de senaste åren. Kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver arbeta tillsammans för att bekämpa råttor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Anticimex genomförde 56 030 saneringar av råttor i landet under 2017, vilket är en ökning med 48 procent sedan 2012. Var tredje invånare i storstadsregionerna, 31 procent, upplever också att råttorna ökat i deras kommun de senaste fem åren. Motsvarande siffra för landet som helhet är 20 procent.

Under de senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället behövs en kombination av åtgärder med exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Många förlitar sig fortfarande på enbart kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa råttor. Det behövs ett förändrat synsätt och en kombination av olika metoder för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg.

Så undviker du råttor

  • Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
  • Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
  • Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
  • Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
  • Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där antalet råttor ökar.

Fakta om råttor

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. Den vanliga råttan, brunråttan (Rattus norvegicus), blir 20–30 cm lång, utan svans. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

För mer information, vänligen kontakta

Håkan Kjellberg, skadedjursexpert Anticimex
Telefon: 070-878 78 20
E-post: Hakan.Kjellberg@anticimex.se

Pressbilder

Pressbild på en råtta

Fakta om Sifoundersökningen

Den webbaserade undersökningen genomfördes av Kantar Sifo under perioden 4–17 december 2017. 1 000 svenskar svarade på frågan, med följande resultat:

Upplever du att antalet råttor i din kommun de senaste fem åren har...

Ökat, 20 procent
Varit ungefär det samma, 27 procent
Minskat, 2 procent
Tveksam, vet ej, 51 procent

Siforesultatet finns i sin helhet tillgängligt här.

Om saneringsstatistiken

Statistiken kommer från Anticimex och omfattar saneringar av råttor.

Välj land