Var femte vet inte var de ska samlas om det brinner på jobbet

Nyheter

Räddningstjänsten rycker varje år ut till cirka 3 000 bränder på arbetsplatser i Sverige. Trots att bränder på arbetsplatser är ett allvarligt problem vet var femte anställd inte var de ska ta vägen om det börjar brinna på jobbet. Det visar en Sifo-undersökning från Anticimex.

– Många arbetsgivare tar tyvärr inte sitt ansvar när det gäller brandsäkerhet. De måste kontinuerligt informera sina anställda om vad de ska göra ifall det börjar brinna, säger Anders Westerlund, brandskyddsexpert på Anticimex.

Sifo-undersökningen visar att var femte, 18 procent, av alla anställda i Sverige inte vet eller är osäkra på var de ska återsamlas om det börjar brinna på deras arbetsplats. Det motsvarar nästan 800 000 personer.

– Det finns cirka 1,3 miljoner arbetsplatser i Sverige och samtliga bör ha en plan för utrymning. Det är viktigt att alla anställda vet vart de ska ta vägen om det börjar brinna, säger Anders Westerlund.

Enligt MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, fick räddningstjänsten under 2015 rycka ut till bränder på arbetsplatser i Sverige 3 000 gånger.

Med ett systematiskt brandskyddsarbete kan de flesta bränder undvikas. Det är enklare att förebygga en brand än att släcka den. I dag finns många digitala verktyg som underlättar det förebyggande arbetet.

Tre tips för ett bättre brandskydd till arbetsgivaren:

1. Ha en uppdaterad utrymningsplan.
2. Utse någon som är brandskyddsansvarig.
3. Inventera brandriskerna regelbundet och upprätta en åtgärdsplan.

Tre tips för ett bättre brandskydd till anställda:

1. Studera utrymningsplanen regelbundet.
2. Delta aktivt i brandövningar.
3. Rapportera potentiella brandrisker till brandskyddsansvarig.

Fem tips för att undvika bränder på arbetsplatsen:

1. Ha regelbundna möten kring brandsäkerhet och utbilda alla medarbetare i brandsäkerhet.
2. Skaffa timer till kaffebryggare, spis och andra heta ytor. Kontrollera att levande ljus släcks.
3. Se till att spotlights och varma strålkastare inte är övertäckta. Byt ut blinkande lysrör.
4. Se till att det inte står saker i vägen för nödutgångarna och att de är tydligt utmärkta.
5. Håll rent från papper, emballage och annat lättantändligt. Bra städning innebär bra brandskydd.

Här kan du läsa mer om hur du kan minska risken för bränder i hemmet

Här kan du läsa mer om hur du kan minska risken för bränder på arbetsplatsen med hjälp av digitala verktyg

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Westerlund
Brandskyddsexpert Anticimex
Telefon: 070-217 40 52
E-post: anders.westerlund@anticimex.se

Om statistiken

Undersökningen om återsamlingsplatser genomfördes av Sifo via telefonintervjuer under perioden 27 februari till 8 mars. 1 097 yrkesverksamma svenskar svarade på frågan: ”Om det börjar brinna på din arbetsplats, vet du var er återsamlingsplats finns?”. 82 procent svarade ja, 16 procent nej och 2 procent tveksam/vet ej.

Statistiken om antalet bränder är den senaste tillgängliga och kommer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och omfattar bränder i allmänna byggnader och industrier under 2015. Statistiken om antal arbetsställen per län kommer från SCB och gäller för 2016.

Välj land