Ska du öppna fritidshuset i helgen? Ta del av våra tips!

Så här års brukar många öppna sina fritidshus för året. Det finns en del att tänka på när du öppnar upp huset igen efter vinterns påfrestningar. Ta del av Anticimex tips på hur du öppnar fritidshuset inför våren.

  • Tak, skorsten, hängrännor och ränndalar

Taket är en av husets delar som utsätts för hårdast slitage från regn, snö, kyla och blåst. Föreställ dig att taket ska fungera som ett paraply – och därför är det viktigt att det håller tätt och leder bort vatten från huset. Kontrollera att yttertaket är helt, att det inte finns revor i pappen, sprickor i takpannor eller hål i plåten. Lägg sneda takpannor rätt och byt ut tegelpannor som är spruckna. Men var försiktig och tänk på din säkerhet, arbeta från en godkänd stege, från marken eller via vindsluckor och takfönster.

Du som har ett fritidshus med skorsten bör kontrollera att inga fåglar byggt bo i skorstenen. Det bästa skyddet är att sätta upp ett finmaskigt nät eller en skorstenskåpa.

Rensa bort skräp, barr och löv som har fastnat och hindrar avrinningen i hängrännorna. Tung snö kan ha gjort att hängrännorna har flyttat på sig. Kontrollera därför att rännan är hel samt lutar åt rätt håll mot stupröret. Häll vatten i hängrännan och titta så att det inte droppar från rännans undersida.

Ta del av fler tips i Anticimex rapport om fuktskador på taket

  • Fasad, grund och fönster

Fasaden fyller en minst lika viktig funktion som husets tak då de tillsammans utgör husets regnkappa. Ta bort växtlighet nära fasaden som buskar och klätterväxter eftersom de kan skada både fasad och grund. Glöm inte att kontrollera vid genomföringar i fasaden. Exempelvis kan luftvärmepumpens utedel läcka kondensvatten och vattenutkastare läcka vatten.

Kolla att avrinningen fungerar från huset och grunden. Titta efter skador som missfärgning på bjälklagets undersida och lukta efter ”mögellukt” i grunden eller i huset.

Vintern kan skada fönster, särskilt i nederkanten, där du kan behöva kitta om och måla. Se över dina fönster och dörrar efter skador och otätheter. Plåtblecken runt fönster och dörrar ska vara täta, luta rätt och vara väl fastsatta på fasaden.

Ta del av fler tips i Anticimex rapport om fuktskador på husets fasad

  • Vattenledningar

Under vintern vid minusgrader kan rör och vattenledningar frysa och i värsta fall spricka. Slå därför på vattnet försiktigt i början. Ha en kran öppen och gå runt i huset och kolla att det inte sipprar vatten någonstans. Håll koll på vattenmätaren när alla kranar är stängda, om den rör på sig har du en läcka. Kontrollera också att vattenlås och golvbrunnar inte har spruckit.

  • Elcentral, mössens favorit

Möss letar sig gärna in i våra hus under hösten när temperaturen sjunker och tillgången på föda i naturen minskar. Fritidshus som står tomma under vintern kan därför vara ett attraktivt tillhåll för mössen. En av de viktigaste sakerna att titta på när du öppnar fritidshuset är därför att kontrollera elcentralen eftersom möss tycks älska att gnaga på plasten som täcker sladdar och kablar. Håll utkik efter spillning, dålig lukt och trasiga delar i elcentralen och låt en fackman åtgärda eventuella skador.

Läs mer om hur du säkrar fritidshuset från skadedjur efter vintern

Välj land