Efter rekordår för möss och myror – se över fritidshuset i påsk

Pressmeddelande

Anticimex statistik visar att det har varit ett musår - under högsäsongen i oktober och november 2020 genomfördes 39 procent fler saneringar av möss jämfört med 2019. Mellersta och södra Sverige har varit värst drabbade. Även myrorna hade ett speciellt år förra året, men främst för att de vaknade ur vinterdvalan rekordtidigt. I år har myrorna vaknat i mars och har precis börjat leta sig inomhus i jakt på föda. När många öppnar sina fritidshus i påsk, bör man vara vaksam på myror inomhus och skador orsakade av möss.

Möss letar sig gärna in i våra hus under hösten när temperaturen sjunker och tillgången på föda i naturen minskar. Inomhus kan möss skapa problem eftersom de gnager på det mesta och gör gångar i väggarnas isolering om de får verka ostört. Fritidshus som står tomma under vintern kan därför vara ett attraktivt tillhåll för mössen.

Anticimex genomförde 15 560 saneringar* av möss under oktober och november 2020. Det är en ökning på 39 procent jämfört med samma period 2019. Anticimex kartläggning av problem med möss runtom i landet visar tydligt att mellersta och södra Sverige var värst drabbade. Anledningen till ökningen bedöms vara den milda vintern 2019 och 2020, samt en gynnsam sommar med god tillgång på föda som möjliggjorde för en extra kull musungar.

- Fler möss kan överleva en mild vinter och med bra förutsättningar under sommaren blir det fler möss som kan leta sig inomhus under hösten, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex. Vi tror att det är anledningen till att vi har gjort rekordmånga saneringar av möss den här vintern.

Många fritidshus har stått tomma under vintern och det kan därför vara en god idé att förbereda sig på att mössen orsakat skador. Spillning, dålig lukt och söndergnagda förpackningar i skafferiet är tydliga tecken på att möss har tagit sig in.

- Lukten från mössens urin kan upplevas som det värsta, men viktigast är att se över elledningar då möss gärna gnager på plasten som täcker sladdarna, säger Thomas Persson Vinnersten. Sen kan det vara en god idé att se över och täta håligheter och förebygga inför nästa mussäsong så att mössen inte kan ta sig in igen.

Nu under våren vaknar svartmyran ur sin vinterdvala och lämnar myrsamhället för att leta föda, bland annat i våra fritidshus. Förra året observerade Anticimex flera fall av svartmyror inomhus redan i februari, vilket är rekordtidigt. I år har myrorna letat sig inomhus i mars, vilket är mer likt hur det sett ut historiskt. I våra hus är svartmyrorna främst ute efter sötsaker som socker och andra skafferivaror. Vid upptäckt av något ätbart lämnar de doftspår för att fler myror ska hitta dit. Det finns dock mycket husägare kan göra för att förhindra en myrinvasion i påsk.

- Det bästa är att inte ha sötsaker tillgängliga för myrorna, säger Thomas Persson Vinnersten. Om de redan tagit sig in är det bra att städa bort födokällan och våttorka golv och andra ytor så att myrorna inte hittar tillbaka igen.

Checklista vid skador orsakade av möss:

 • Leta efter spillning och tydliga gnagspår. Mössen gömmer sig gärna i skåp och skafferier där ät- och gnagbara saker ofta finns.
 • Kolla och städa ur lådor. Möss hamstrar gärna mat, som exempelvis frön.
 • Undersök möbler. Möss kan bygga bo i stoppade möbler så som soffor och fåtöljer.
 • Städa bort och vädra ur dålig lukt.
 • Släng söndergnagda eller nedkissade föremål (kuddar, filtar etc.)
 • Säkerställ att el- och vattenledningar är hela och fungerar som de ska.
 • Titta efter vart mössen kan ha tagit sig in och förebygg inför nästa mussäsong. Täta håligheter i fasad och rörgenomföringar under diskbänkar som är vanliga ingångar för mössen.

Så slipper du myror inomhus:

 • Förvara skafferivaror i täta förpackningar.
 • Se till att inte ha smulor och andra matrester på golvet, håll extra koll under matbordet.
 • Våttorka golv och andra ytor regelbundet så blir du av med myrornas doftspår.
 • Täta under altandörrar och andra ingångar så att myrorna inte tar sig in.
 • Använd myrdosor om du inte blir av med myrorna.
 • Om du har stora problem kan du kontakta Anticimex.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Välj land