Fokus på säkerhet och kvalitet för nyöppnade restauranger

Nyheter

Med sina för året nyöppnade restauranger presenterar bröderna Jureskog ett nytt sätt att se på ”fast food”. Här står arbetet med kvalitet, hållbarhet och säkerhet i centrum. Med planer på ytterligare expandering har det varit viktigt att ha med sig en leverantör som kan erbjuda allt från utbildningar till säker dokumentation.

Det har varit ett intensivt år för restaurangägarna Johan och Ludvig Jureskog. Under 2018 har de öppnat upp två restauranger i egen regi, båda i Stockholm. Ambitionen är nu att bygga vidare på konceptet och öppna restauranger på fler orter i Sverige. För att säkerställa att goda rutiner finns med från grunden på varje restaurang tar de hjälp av Anticimex tjänster inom systematiskt brandskydd, matsäkerhet och förebyggande skadedjursskydd.

- Det handlar om att erbjuda mer än våra goda hamburgare i trevligt sällskap. Vi värnar också om våra gäster i form av att servera säker mat och att ha verktyg och kunskap till hands. Med Anticimex tjänster kan vi arbeta förebyggande och även visa upp en seriös dokumentation över hur vi jobbar med både matsäkerhet och brandskydd om en situation skulle uppstå. Det är en otrolig trygghet för oss, berättar Ludvig.

En styrka med en leverantör som kan stötta på flera orter

När det kommer till att säkra personalens kunskap är utbildning ett viktigt komplement.

- Vårt mål är att hålla kunskapen inom brandskydd uppdaterad med Anticimex utbildningar genom att samla alla för minst ett tillfälle per år. Även inom matsäkerhet är det en fördel att vi enkelt kan ta del av utbildningar när vi anställer ny personal, säger Ludvig.

Med två restauranger i drift konstaterar Johan och Ludvig att det är viktigt att jobba med leverantörer som har kapacitet att hålla samma kvalitet för fler restauranger.

- Det är en styrka att ha med sig en leverantör som kan hjälpa oss inom flera områden, oavsett på vilken ort vi väljer att öppna en ny restaurang. Både jag och Johan tycker också att det är viktigt med bemötande och kemi mellan människor. Det har vi känt från första stund Anticimex. Flexibiliteten och förståelsen för vår verksamhets behov har gjort att vi kunnat hålla ett högt tempo exempelvis vid öppningarna av våra restauranger, förklarar Ludvig.

- Vi ser vårt arbete med hållbarhet, miljö och säkerhet som en kvalitetsstämpel på hela vår verksamhet. Då känns det tryggt att ha med oss Anticimex som kan hjälpa oss att hålla den stämpeln, avslutar Johan.

Läs mer om Jureskogs samarbete med Anticimex

Vill du veta mer om våra tjänster?

Välkommen att kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor om du har frågor eller vill veta mer. Här kan du läsa mer om våra tjänster:

Välj land