Jureskogs

När bröderna Johan och Ludvig Jureskog, båda med lång erfarenhet av restaurangbranschen, öppnade upp restauranger under eget namn lades stor vikt vid att arbeta förebyggande med säkerhet.

- Det handlar om att erbjuda mer än våra goda hamburgare i trevligt sällskap. Vi värnar också om våra gäster i form av att servera säker mat och att ha verktyg och kunskap till hands. Med Anticimex tjänster kan vi arbeta förebyggande och även visa upp en seriös dokumentation över hur vi jobbar med både matsäkerhet och brandskydd om en situation skulle uppstå. Det är en otrolig trygghet för oss, berättar Ludvig Jureskog.

När det kommer till att säkra personalens kunskap är utbildning ett viktigt komplement. Jureskogs har personal med olika bakgrund och erfarenheter av restaurangbranschen och vill säkerställa att alla känner sig trygga i hur de ska agera både i det dagliga arbetet och om en olycka skulle inträffa.

- Vårt mål är att hålla kunskapen inom brandskydd uppdaterad med Anticimex utbildningar genom att samla alla för minst ett tillfälle per år. Även inom matsäkerhet är det en fördel att vi enkelt kan ta del av utbildningar när vi anställer ny personal, säger Ludvig Jureskog.

Regelbundna inspektioner motiverar

I det dagliga arbetet på restaurangerna är det ett högt tempo med mat som tillagas på beställning och nya leveranser som kräver kontroll. Kajsa Åxbåge, kökschef på Jureskogs, berättar hur viktigt det är att alla anställda har samma rutiner när det kommer till hantering av varor och temperaturkontroll.

- Det digitala egenkontrollprogrammet är enkelt att använda och ger oss en bra överblick. Det blir också en säkerhet att vi mäter på samma sätt överallt, förklarar hon.

- Även när det kommer till brandskydd har vi stor nytta av regelbundna inspektioner och egenkontrollprogrammet. Där kan vi stämma av att vi håller våra brandsläckare och ansulexsystemet i ett gott skick. I ett kök finns det många risker, därför är vi väldigt beroende av att vårt brandskydd fungerar som det ska, fortsätter Ludvig Jureskog.

De är även överens om att Anticimex oannonserade inspektioner är en uppskattad tjänst som motiverar att höja sig ytterligare en nivå.

- Det är jättenyttigt att ha någon utomstående som ser över verksamheten med andra ögon. Risken är att man själv blir hemmablind, säger Kajsa Åxbåge.

- Jag ser det inte heller som kontroll i den bemärkelsen, snarare som ett tillfälle där vi får hjälp att åtgärda mindre avvikelser innan det hinner växa sig till ett problem. Vårt samarbete med Anticimex handlar till stor del om att förebygga och förbättra, fyller Johan Jureskog i.

En styrka att använda sig av samma leverantör inom flera områden

För Johan och Ludvig är det viktigt att jobba med leverantörer som har kapacitet att hålla samma kvalitet för mer än en restaurang. Planen är att expandera och öppna restauranger på flera orter i Sverige under samma koncept.

- Det är en styrka att ha med sig en leverantör som kan hjälpa oss inom flera områden, oavsett på vilken ort vi väljer att öppna en ny restaurang. Både jag och Johan tycker också att det är viktigt med bemötande och kemi mellan människor. Det har vi känt från första stund med Jimmi Sundgren, som är vår kontaktperson på Anticimex, och teamet med tekniker. Flexibiliteten och förståelsen för vår verksamhets behov har gjort att vi kunnat hålla ett högt tempo exempelvis vid öppningarna av våra restauranger, säger Ludvig Jureskog.

- Vi ser vårt arbete med hållbarhet, miljö och säkerhet som en kvalitetsstämpel på hela vår verksamhet. Då känns det tryggt att ha med oss Anticimex som kan hjälpa oss att hålla den stämpeln, avslutar Johan Jureskog.

Välj land