Är det skillnad på torpargrund och krypgrund?

Ibland kan du stöta på begreppen torpargrund och krypgrund i samma sammanhang vilket kan upplevas förvirrande. För vad är egentligen skillnaden, och krävs det i så fall olika åtgärder för att förebygga eventuella fuktskador?

Kortfattat kan man säga att krypgrunden är den modernare versionen av torpargrunden. Torpargrunden som benämning har dock levt med längre än själva konstruktionen, som över tid ersatts med krypgrunden som grundläggning.

Torpargrunden – dåtidens krypgrund

Historiskt sett sågs torpargrunden som en grundläggning främst använd för torp där byggnadsmaterialet var av enklare karaktär. Torpargrunder, likt krypgrunder, har ett luftutrymme mellan markytan och bostadens golv, fast där skillnaden är att hus med torpargrund oftast har en eldstad vars fundament går ner i grunden. Detta resulterar i att värmekällan kan höja temperaturen i torpargrunden under hela året vilket minskar risken för fuktskador.

Krypgrunden – en modern riskkonstruktion

Dagens krypgrunder byggs egentligen enligt samma princip som torpargrunder, med skillnaden att golvbjälklaget är mer välisolerat. Detta kan medföra att krypgrunden är kall stora delar av året vilket gör att konstruktionen riskerar att få fuktproblem under framförallt sommarmånaderna då den varma uteluften ventileras in i grunden. Detta i sin tur kan resultera i hög luftfuktighet och att kondens bildas.

Krypgrundens luftfuktighet

När man pratar om fukt i grunden behöver två begrepp tydliggöras - fuktkvot och luftfuktighet. Med fuktkvot menas hur mycket vatten det finns i organiskt materialet, så som stommar och bjälklag. Luftfuktighet å andra sidan är hur mycket fukt det finns i luften och till skillnad från fuktkvoten, behöver den inte vara bunden i något organiskt material.

Vad som menas med en god luftfuktighet beror givetvis på vilket utrymme som syftas till. För utrymmen som torpargrunder och krypgrunder bör inte fuktigheten överstiga 75 procent. Du kan enkelt ha koll på luftfuktigheten genom en fuktmätare (https://shop.anticimex.com/vatten-och-fukt/digitalfuktmatare).

Fyra tips hur du förebygger din grund från fuktskador

  • Börja med att ha kontinuerlig koll på grundens luftfuktighet. Detta får du genom en fuktmätare.
  • Rensa grunden från organiskt material som binder fukt och används inte grunden som förvaringsutrymme.
  • Om du känner dig osäker på grundens kondition, se till att göra en besiktning för att få en bättre uppfattning hur du kan få din grund att må bättre.
  • Installera en avfuktare som lämpar sig för just din grund.

Vi kan hjälpa dig

Är du osäker på hur din grund mår? Passa då på att beställ en besiktning för 995 kr. Under besiktningen kontrollerar vi bland annat bjälklag och grundmurar. Detta sammanställs sedan i en rapport som du får efter besiktningstillfället.

Välj land