Inför besiktning

Det här kommer vi gå igenom när vi kommer hem till dig

Tak
Besiktning av tak sker okulärt ifrån marken.

Vind
För att vi ska kunna besiktiga vinden måste vi ges tillträde till denna på ett säkert sätt. Måste stege användas för tillträde till vinden ska denna vara i gott skick och säkrad ifrån att kunna glida. Utomhus ska stegen nå över husets takkant. Om fasadhöjden är över fyra meter måste stegen även vara fastmonterad samt försedd med fallskydd. Det är i slutändan den enskilda besiktningsteknikern som avgör om tillträde kan ske på ett för denne säkert sätt.

Krypgrund
Om ditt hus har krypgrund, förbered då genom att öppna eventuella luckor som används för att ta sig in i krypgrunden.

Våtrum och kök
I våtrum, tvättstuga och kök behöver golvbrunnarna vara rengjorda samt badkarsfronter och fronter till duschkabiner vara borttagna. Om våtrummen har renoverats underlättar det om eventuella våtrumsintyg finns tillgängliga vid besiktningen. Plocka även bort föremål i diskbänksskåp samt under diskho och tvättställ.

Golvvärme, elpanna och varmvattenberedare
Om det finns en lucka till golvvärme, elpanna och varmvattenberedare så bör denna monteras bort inför besiktningen.

Ej besiktningsbara delar
Om delar av huset inte är besiktningsbara vid besöket är det rekommenderat att ni till nästa besiktning möjliggör detta. Det kan exempelvis röra sig om att montera glidskydd på taket för en stege eller öppna upp en lucka till grunden. Ha dock i åtanke att vissa grunder eller vindar är i sin utformning för trånga att komma in i oavsett om du har en lucka eller ej. Det innebär att det inte är någon garanti för att utrymmet blir besiktningsbart bara för att en lucka öppnas till grunden eller vinden.

Dokumentation
För att utföra en så korrekt bedömning som möjligt av fastigheten underlättar det om dokument över renoveringar, tillbyggnader och andra åtgärder som har utförts finns tillgängliga. Exempelvis kan branschreglerna ha ändrats över tid efter din eventuella renovering, vilket kan ha en viss inverkan i vår bedömning som framgår i besiktningsprotokollet.

Välj land