Anticimex: Värmen i maj gynnade getingarna - hög tid att getingsäkra huset

Pressmeddelande

Geting på ett blad och porträtt på Anticimex biolog Thomas Persson Vinnersten

Värmen i maj har varit gynnsam för getingarna, och Anticimex har tidigare än vanligt börjat hjälpa husägare som fått problem. Det har dock inte hittills varit fler getingbon än tidigare år, så Anticimex prognos, att i sommar hjälpa 30 000 husägare, ligger kvar. Det finns fortfarande tid kvar för husägare att getingsäkra huset och slippa ägna semestern åt att ta bort getingbon.

Anticimex har tidigare meddelat att man räknar med att hjälpa 30 000 husägare med getingar i sommar. Förra sommaren ryckte Anticimex ut till totalt 45 970 husägare med getingproblem.

− Vi ser inte tecken på att det blir fler getingbon i sommar än beräknat, däremot är getingarna tidigare på vissa platser i år, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex. Vilken tid på året getingar börjar bygga bon beror bland annat på vädret, och en varm vår är gynnsam för getingarna. Men när getingproblemen börjar märkas kan variera mycket från år till år och mellan olika delar av landet.

En varm vår ger bättre förutsättningar för den ensamma getingdrottningen att lägga ägg och hitta föda till sina första larver. De första larverna blir sedan de första arbetsgetingarna som fortsätter att bygga boet och tar över sysslan att hämta mat till de hungriga larverna. Även för arbetarna är värmen gynnsam, de hittar enklare föda och är mer aktiva.

Det finns dock fortfarande tid för husägare att själva vidta åtgärder för att slippa getingproblem under sommaren.

− Som tumregel säger vi att husägare kan göra mycket själva fram till midsommar, säger Thomas Persson Vinnersten. På många platser har getingbona blivit större än pingisbollar nu, men det är fortfarande oftast få getingar. Är man orolig eller allergisk ska man dock ta professionell hjälp.

Getingar spelar en viktig roll i ekosystemet och äter upp andra skadeinsekter i trädgårdar samt hjälper med pollinering till viss del. Men när de blir för många och kommer för nära hus och uteplatser så upplever många obehag. Dessutom kan det vara farligt för dem som är allergiska mot getingstick. För att minska risken för problem i sommar bör husägare getingsäkra runt huset under våren och försommaren. Då väljer getingarna andra platser att bygga sina bon.

Anticimex tips för att minska risken för getingproblem i sommar:
  • Getingsäkra: Börja med att getingsäkra runt huset genom att inspektera runt taknocken, i förråd och på vinden och täpp till kvisthål och andra infartsvägar. Det är också bra att sätta insektsnät för ventilationsgaller.
  • Ta bort ett litet bo: Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll med hjälp av en dammsugare.
  • Ta bort ett större bo med enstaka getingar: När du tar bort ett getingbo är det viktigt att bära skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. Du kan ta bort ett något större bo så länge du endast ser några enstaka getingar flyga in och ut ur boet. Ta då bort boet på kvällen när getingarna är slöa och med hjälp av en påse som du trär över boet när du plockar ner det. När bona vuxit till sig är det betydligt fler getingar i boet och det kan vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är du allergisk mot getingstick, osäker eller upplever obehag rekommenderas att du tar professionell hjälp.

Välj land