Anticimex: 30 000 getingsaneringar i sommar – getingsäkra huset under våren

Nyheter

Graf över Anticimex saneringar av getingar 2014 till 2023 plus prognos sommaren 2024

Efter att sett en trend med färre getingbon i Sverige sedan 2020 visar Anticimex statistik att getingarna verkar ha återhämtat sig. I sommar räknar Anticimex med att hjälpa 30 000 husägare med getingproblem. För att slippa problem med getingar uppmanas husägare att getingsäkra huset nu under våren.

Anticimex statistik visar även att getingarna har återupptagit samma mönster med en getingsommar följt av ett år med färre getingar. Förra sommaren blev en getingsommar och Anticimex ryckte ut till totalt 45 970 husägare med getingproblem. Inför årets sommar räknar Anticimex med att hjälpa 30 000 husägare med getingar.

− Det är glädjande att se att getingarna verkar ha återhämtat sig, samtidigt som det ställer krav på oss människor att vi förebygger de problem som kan uppstå, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Även om vi bedömer att det blir lugnare i år än förra året, så kommer många få getingproblem och vissa platser kan drabbas värre än andra. Därför ska man ta tillfället i akt under våren att getingsäkra huset.

Getingar är viktiga insekter som äter upp andra skadeinsekter i trädgårdar och hjälper med pollinering till viss del. Men när de blir för många och kommer för nära hus och uteplatser så upplever många obehag. Dessutom kan det vara farligt för dem som är allergiska mot getingstick. För att minska risken för problem i sommar bör husägare getingsäkra runt huset under våren. Då väljer getingarna andra platser att bygga sina bon.

Täta håligheter runt huset och sätt insektnät för ventilationsgaller och andra ingångar där getingar kan tänkas bygga bo, säger Thomas Persson Vinnersten. Många hör av sig till oss just nu när de hittat getingbon från fjolåret på exempelvis vinden. Getingar återanvänder dock aldrig till gamla bon, så man kan plocka bort boet utan problem och getingsäkra platsen.

Tidigt på våren är det enbart getingdrottningarna som syns när de letar efter lämpliga boplatser. Getingboet byggs på under hela sommaren och i slutänden kan det vara tusentals getingar i ett och samma bo. Så det är på våren man kan göra störst nytta genom att vara uppmärksam. Under våren är det dock lätt att missta solitärbin för getingar.

− Solitärbin liknar mer en hårig liten humla till utseendet och är viktiga pollinatörer i naturen som vi vill skydda, säger Thomas Persson Vinnersten. De förekommer endast under en kort tid på våren och är inte aggressiva.

I Sverige finns det 12 arter samhällsbyggande getingar som bygger pappersliknande bon. Getingbona placeras ofta under utskjutande tak, i innerväggar, på vinden, under altandäck eller i håligheter i marken. När getingar bygger bo i marken kallas de i allmänhet för jordgetingar och är således ingen egen getingart. Getingar har långa svarta antenner, en smal midja och är inte lika håriga som bin.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar, steg för steg:

Steg 1: Inspektera runt huset, i förråd och på vinden, leta efter attraktiva tillhåll för getingarna att bygga bo.

Steg 2: Getingar återanvänder aldrig till gamla bon, så hittar du ett getingbo från fjolåret ska det plockas ned för att inte locka till sig andra skadedjur som fläskängrar. Därefter är det bra att getingsäkra på platsen så inget nytt bo byggs där. Just nu är det många som ringer för att de hittat fjolårets bon.

Steg 3: Täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.

Steg 4: Sätt insektsnät för ventilationsgaller.

Steg 5: Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är du allergisk mot getingstick, osäker eller upplever obehag rekommenderas att du tar professionell hjälp.

Välj land