Anticimex söker fler kollegor med utländsk bakgrund

Pressmeddelande

Sverige idag ser inte ut som Sverige igår. Vårt land har berikats med personer från andra delar av världen, från andra kulturer. Vi vill självklart vara en del av det och därför är Anticimex mål att öka mångfalden och bättre spegla samhället.

Hållbarhetsmål

”20 % av våra nyrekryterade medarbetare ska ha utländsk bakgrund*”. Så lyder ett av Anticimex tre hållbarhetsmål. Vi är övertygade om att vi i och med det får många olika erfarenheter och kunskaper till oss som förbättrar det dagliga arbetet. Det ger oss även nya språkkunskaper som underlättar i kundmötena.

Inspireras av andra

Många bostadsbolag har förstått värdet av att kunna kommunicera med sina hyresgäster och förstå sig på olika kulturer och olika språk. Deras arbete är en inspiration för oss.

- Många av de kunder vi möter idag har annan bakgrund än tidigare och vi har utmaningar med att nå fram med våra budskap och instruktioner till dem. Genom att få in personer med annan bakgrund och andra språkkunskaper kan vi snabbare hjälpa kunden, vilket självklart är bra för alla parter, säger Henrik Ezelius, platschef på Anticimex i Falun.

Även många väktarbolag inspirerar oss. De rekryterar framgångsrikt med mångfald. Anticimex Sverige-vd, Anders Lönnebo, var tidigare vd på säkerhetsbolaget Nokas som sedan länge har arbetar strategiskt med mångfald.

- En bättre balans mellan olika typer av mångfald är bra för dynamiken i alla företag. Väktaryrket, precis som Anticimex arbete handlar om att ge service, förebygga och skapa trygghet. Eftersom Anticimex medarbetare, precis som väktare, arbetar ute i samhället och möter den mix som är där, ska vi såklart spegla den. Jag är övertygad om att de företag som klarar att ha en hög grad av mångfald kommer vara vinnare på sikt. De företagen kommer helt enkelt vara mer dynamiska och kunna erbjuda bättre tjänster och produkter till marknaden, säger Anders Lönnebo, vd.

Välkommen till oss!

Historiskt har Anticimex rekryterat mycket i egna nätverk. Det är bra på många sätt, men nu är det dags att bredda medarbetarprofilerna.

- Sveriges företag har brist på arbetskraft. Vi är redo att ta tillvara på all den kompetens, personlighet och erfarenhet som finns hos personer från andra kulturer, säger Linda Edling, rekryteringsansvarig.

Våra lediga jobb - välkommen till oss!

Välj land