Anticimex: Gynnsam vår för getingarna – säkra huset innan midsommar

Collage där Anticimex skadedjurstekniker getingsäkrar runt huset

Se filmen:

Anticimex skadedjurstekniker Mireya visar hur man getingsäkrar sitt hus

Även om Anticimex sett att färre husägare har fått problem med getingar under de senaste åren, så är det en god idé att getingsäkra sitt hus innan midsommar. Vårvädret i stora delar av landet har varit gynnsamt för getingarna med både lagom temperaturer och lite regn, så det kan bli fler getingbon i sommar. Och efter midsommar kan getingbona vara så pass stora att det är svårare att åtgärda problemen på egen hand.

Anticimex statistik över utryckningar till husägare som fått problem med getingar visar att det blivit färre getingbon de senaste åren. Förra sommaren gjordes enbart en tredjedel så många utryckningar som 2018. Hur det blir i sommar är osäkert, men det har varit gynnsamma väderförhållanden för getingarna under våren.

– En kall och regnig vår med många frostnätter är de sämsta förhållandena för getingarna, men så har det inte sett ut i stora delar av Sverige i år, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Med tanke på att getingarna är nyttodjur vore det positivt om det blev fler i år, men helst ska de inte bosätta sig där de orsakar problem för människor. Därför ska man getingsäkra sitt hus innan sommaren.

I norra delarna av Sverige, där temperaturen är lägre, flyger getingdrottningarna fortfarande runt för att hitta boplatser. Där kan husägare minska risken för att de bygger bo på tomten genom att getingsäkra runt huset. Exempelvis kan man sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täppa till kvisthål och andra infartsvägar in i huset. I södra Sverige har getingdrottningarna däremot redan börjat bygga bon. Om boet råkar sitta på en olämplig plats, kan man ofta ta bort det på egen hand.

– Du kan själv ta bort ett bo när det är litet som en pingisboll, säger Thomas Persson Vinnersten. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att ta bort det själv. Och är man allergisk mot getingstick, känner sig osäker eller upplever obehag, ska man ta professionell hjälp oberoende av hur stort boet är.

Getingar är dock viktiga för ekosystemet, så om deras bo inte stör bör man låta det vara. De hjälper till viss del till att pollinera växter och äter upp skadeinsekter i trädgården.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar, steg för steg:

  • Steg 1: Inspektera runt huset, i förråd och på vinden, leta efter attraktiva tillhåll för getingarna att bygga bo.
  • Steg 2: Täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • Steg 3: Sätt insektsnät för ventilationsgaller.
  • Steg 4: Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är du allergisk mot getingstick, osäker eller upplever obehag rekommenderas att du tar professionell hjälp.

Välj land