Anticimex: Färre getingbon i Sverige efter 2018

Pressmeddelande

Anticimex statistik över utryckningar till husägare som fått problem med getingar visar att det blivit färre getingbon de senaste åren. Förra sommaren gjordes enbart en tredjedel så många utryckningar som 2018. Anticimex prognos är ändå att hjälpa 50 000 husägare i hela landet i sommar, så om man vill slippa problem är det hög tid att getingsäkra sitt hus på våren.

Graf över Anticimex getingsutryckningar 2013-2022 med nedåtgående trend

Vartannat år brukar historiskt bli ett getingår, följt av ett år med färre getingar. Enligt Anticimex statistik bröts det mönstret 2020, som inte blev den getingsommar som förväntats. Efter det har det fortsatt varit en getingsommar vartannat år, men Anticimex gör betydligt färre utryckningar under getingsomrarna än tidigare.

Förra året förutspådde Anticimex att det skulle bli en getingsommar, men man genomförde enbart 29 740 saneringar av getingar i Sverige. Det är drygt en tredjedel (36%) så många som under 2018, då 81 975 getingsaneringar utfördes. Sett över en tvåårsperiod, så har saneringarna 2021-2022 minskat med 40 procent jämfört med 2018-2019.

– Den förväntade getingsommaren 2020 uteblev och getingarna verkar inte ha återhämtat sig än, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och skadedjursexpert på Anticimex. Även om det är naturligt med variationer, så är förändringen så pass stor att den väcker en viss oro. Precis som andra insekter påverkas getingarna av förändringar i klimatet och sjukdomar.

Inför den kommande sommaren förbereder Anticimex för att rycka ut till uppemot 50 000 husägare med getingproblem. När getingarna blir många och kommer för nära hus och uteplatser upplever många obehag. Dessutom kan det vara farligt för dem som är allergiska mot getingstick. Getingar är dock viktiga för ekosystemet, så om deras bo inte stör bör man låta det vara. De hjälper till viss del till att pollinera växter och äter upp skadeinsekter i trädgården.

– Om getingarna inte utgör någon fara för dig och inte förstör möjligheterna till att sitta ute eller för barnen att leka i trädgården, så rekommenderar vi att du låter boet vara, säger Thomas Persson Vinnersten.

Husägare kan minska risken för att getingar bygger bo på tomten genom att getingsäkra runt huset under våren. Då ökar chansen att getingdrottningen väljer att bygga bo på en plats där getingarna kan vara ifred.

– Getingdrottningen börjar bygga sitt bo under våren, då är hon ensam i boet, säger Thomas Persson Vinnersten. Boet byggs på under hela sommaren och i slutänden kan det vara tusentals getingar i ett och samma bo. Så man har mycket att vinna på att få getingdrottningen att välja en annan plats än vid sitt hus.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar runt ditt hus:

  • Förebygg vid platser där getingar gillar att bygga bon genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täppa till kvisthål och andra infartsvägar in i huset.
  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är du orolig för att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo.
  • Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är du allergisk mot getingstick rekommenderas att du tar professionell hjälp.
  • Täck över kött, söt mat och dryck vid måltider utomhus så att du inte lockar dit friflygande getingar.
  • Getingarna är också nyttodjur som äter upp skadeinsekter i våra trädgårdar och hjälper till viss del till med pollinering. Om ett bo sitter på ett ställe där getingarna inte besvärar kan du låta det sitta kvar.

Välj land