Mattbagge på vit textil

Mattbaggar

Fakta om mattbaggar

Mattbaggar är små skalbaggarna som tillhör ängersläktet Anthrenus. De finns i flera olika färger och former, kroppen är täckt av små färgade fjäll. Färgen varierar från svart och brun till vit och gul. Vuxna mattbaggar är cirka 1,5-3 mm långa. Larven är den som kan göra skada, är kort och robust, 4-5 mm lång, är brun och hårig med 3 borstknippen längs med båda sidorna baktill. Vanligast är museiängern (Anthrenus museorum) som finns i hela landet.

Mattbaggen är ett vanligt skadedjur där larven livnär sig på material av naturfiber. Mattbaggar påträffas ofta i museer och bostäder, mest på vindar bland fågelbon, undanställda möbler, textilier och skinn. Utomhus livnär sig skalbaggen ofta på pollen och nektar från hagtorn, fruktträd, spirea och diverse växter. Parning sker utomhus. Sedan flyger de inomhus för att lägga ägg, vanligtvis under våren och försommaren. Äggen kläcks till larver inom två till tre veckor

Välj land