Fläskängrar och larver

Fläskängrar

Fakta om fläskänger

Fläskängern är en skalbagge och anses utomhus vara en tillgång som renhållare men när den kommer inomhus ses som ett skadedjur. Den lever på olika varor av animaliskt ursprung. Arter inom samma ängersläkte som förekommer i Sverige är fläskänger, husänger, rävänger och hudänger.

Husängern är enfärgat mörkbrun till svart i färgen medan fläskängern känns igen på ett ljust tvärband med 7-9 små svarta fläckar. Larverna är 10-15 mm och mörkt bruna med lång behåring. Vid förpuppning kan larven gnaga sig in i hårda material t.ex. trä. Utvecklingstiden från ägg till vuxen skalbagge är vanligen 2-3 månader eller längre.

Fläskängrar eller husängrar kan komma in i ett hem från fågelbon eller en död mus. Torrfoder till hund och katt kan också vara en tänkbar utvecklingsplats.

Välj land