Väla handelsområde

Väla handelsområde i Helsingborg är en stor aktör inom ett av Skandia Fastigheters tre segment, nämligen köpcentrum. Med en handelsyta på 130 000 kvadratmeter, ca 3000 anställda och utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste hyresgäster” tolv år i rad kommer också ett stort ansvar, något Väla centrumledning inte är främmande för. Frågor om säkerhet och trygghet som man kan erbjuda som fastighetsägare står högt på agendan, berättar John Erup, teknisk förvaltare för hela Väla handelsområde.

Hyresgästerna består av restauranger, caféer och butiker av olika slag som bedriver verksamhet på handelsområdet. För att som fastighetsägare säkerställa en attraktiv, modern och effektiv produkt samarbetar Väla centrumledning med ca 100 olika leverantörer.

- Vi är relativt få anställda för denna typ av verksamhet, därför är vi beroende av att ha bra leverans från våra samarbetspartners. I vår samordnande roll ser vi till att hitta den specialkompetens som behövs för att säkerställa leveransen både mot våra hyresgäster som är våra kunder och deras kunder, besökarna i köpcentret som då är slutkonsumenter, förklarar John Erup.

Samarbetet med Anticimex inleddes 2011 med fokus på skadedjurskontroll. Under årens lopp har samarbetet utökats, centrumledningen ser det som en fördel att kunna testa nya metoder och utvecklas tillsammans med en leverantör.

- Vi har många gånger avtal med leverantörer där vi ser dem mer som en samarbetspartner. Anticimex är ett bra exempel där vi har en lång och etablerad relation. Både vi och Anticimex är väldigt innovativa, vi testar gärna nya produkter och metoder. Det är mer affärsmässigt och kunskapsdrivande att arbeta på det sättet, plus den långsiktiga fördelen när man kan gå framåt tillsammans, säger John Erup.

Statistik - ett mått på kvalitet

Under samarbetet har Väla gått från analoga fällor till dagens digitala Smart-fällor. Smart-boxar finns placerade både inomhus och utomhus i området. Att boxarna syns ger folk som passerar en förståelse för att man jobbar med frågan, menar John Erup.

- En stor fördel med dessa fällor är att de är snyggare än tidigare analoga fällor. De antyder inte heller att man försöker dölja något, man ser vad som pågår och att vi vidtar eventuella åtgärder för att skapa en trygg miljö.

Den största fördelen är dock att kunna se statistik och baserat på den arbeta proaktivt. John och hans kollegor ser tillgången till statistik som ett mått på kvalitet och håller det förebyggande arbetet som möjliggörs högt, inte minst i samtal med nya och befintliga intressenter.

- Det känns modernt att arbeta med digital skadedjurskontroll och att få ut tillförlitlig statistik. Det gör att vi kan upptäcka skadedjursaktivitet och gå vidare med punktinsatser i god tid, innan det hinner bli ett problem för oss. Det visar våra hyresgäster att vi har situationen under kontroll. Även om det inte är något man önskar, att ha besök av möss och råttor, så är det viktigt för oss att veta för att på så vis kunna optimera och lösa problemet. Med Smart får vi ut statistik varje månad och på avrop.

Större ekonomisk trygghet och utrymme att planera

Sedan Smart-fällorna kom på plats upplever även centrumledningen en större ekonomisk trygghet när det kommer till eventuella angrepp av skadedjur.

- Det ger större utrymme att planera och lägga in förbättringsåtgärder redan i budgetarbetet. Med Smart-avtalet så vet vi att det förhoppningsvis inte kommer några större ekonomiska överraskningar, vi ligger ett steg före och hinner alltid gå vidare med insatser innan det har gått för långt, säger John Erup.

John lyfter även det täta samarbetet som en framgångsfaktor.

– Vi släpper aldrig bollen. Det gäller kontinuerliga uppföljningar, förbättringar och förnyelse. I vårt samarbete med Anticimex jobbar vi mot ett mål - vi har definierat att vi vill ha en skadedjursfri anläggning. Det har varit utgångspunkten och Anticimex tekniker har sedan anpassat arbetet efter våra behov, för att vi ska uppnå just detta.

Välj land