Anticimex kund Galvin Green

Galvin Green

– Vi har tidigare jobbat med traditionell skadedjursbekämpning innehållandes bekämpningsmedel, men ändå haft problem med möss och lukt från döda gnagare i vissa delar av byggnaden, säger Lotta Linnér på Galvin Green. 

Galvin Green valde att lämna traditionell skadedjursbekämpning för att istället investera i Anticimex Smart. Anticimex gjorde till att börja med en riskbedömning av både fastigheten, verksamheten och det närliggande utomhusområdet. På fastighetens baksida, som vetter mot ett skogsområde och en återvinningsstation, placerades bland annat flerfångstfällor, och inomhus ett antal olika fällor och sensorer.

– Eftersom fällorna är självgående och all övervakning sker digitalt med rapportering till Anticimex, behöver vi inte göra något överhuvudtaget, berättar Lotta.

Statistik visar att sedan installationen i maj har ett trettiotal gnagare fångats i fällorna. Samtidigt bekräftar medarbetarna på Galvin Green att de under den här tiden vare sig sett gnagare eller känt av den obehagliga lukten.

– Det känns positivt med ett skadedjursskydd som både är miljövänligt och fungerar bra. Dessutom känns det skönt att vi använder en skonsam metod och slipper ha bekämpningsmedel i lokalerna, avslutar Lotta.

Läs fler kundberättelser

Välj land