Grå enplansvilla i trä med orange tak i en en grönskande trädgård

Krypgrunds­avfuktning

Vad orsakar fukt i krypgrund?

  • Det rinner in dagvatten
  • Det tränger upp grundvatten
  • Det kommer in fukt från marken
  • Huset är drabbat av en vattenskada, läckage från avlopp eller trycksatt ledning.

Fuktproblem kan också uppstå av uteluft då krypgrunden i modernare hus inte värms upp och att den ofta ventileras med uteluft. Under sommaren och hösten tränger varm uteluft in genom ventilerna i den kalla grunden. Den varma luften kyls ner när den möter den svala grunden, den relativa luftfuktigheten stiger och kondens kan bildas. Resultatet blir ett klimat där svamp och mögel trivs.

När behövs en avfuktare i krypgrunden?

Alla uteluftsventilerade krypgrunder som har ett träbjälklag är klassade som riskkonstruktioner och löper risk att utveckla skador. Därför finns det alltid anledning att reglera klimatet i grunden. Tyvärr väntar många tills det uppstår en skada innan de sätter in en avfuktare. Det leder ofta till att kostnaderna för att åtgärda skadan blir mycket högre än den hade varit om en förebyggande lösning funnits på plats.

Vilka olika typer av avfuktare finns?

Om du står i valet att investera i en krypgrundsavfuktare är det klokt att ta hänsyn till avfuktarens ljudnivå, garantitid samt att avfuktarens kapacitet i jämförelse med krypgrundens storlek överensstämmer. Du bör även ta reda på den uppskattade energiförbrukningen som avfuktaren kräver.

Det är viktigt att välja en avfuktare av en sort som passar miljön i krypgrunden. På Anticimex erbjuder vi uteslutande sorptionsavfuktare.

Sorptionsavfuktare

Tekniken i en sorptionsavfuktare bygger på att luft passerar genom en adsorberande rotor. Fukten i luften fångas upp i absorbenten som sedan värms upp igen för att få fukten att släppa från rotorn, och skickas ut ur maskinen som våtluft.

Då fukten separerats från luften återstår extremt torr luft. Denna luft återvinns till det utrymme som torkas.

Den stora fördelen med sorptionstekniken är att den är mycket effektiv även vid lägre temperaturer, samt att det inte bildas något fritt vatten vid avfuktning.

Kylavfuktare

Kylavfuktare har ett kylelement som luften går igenom. När luften passerar kylelementet och kyls ned faller en del av fukten i luften ut som kondens, eller fritt vatten.

Vattnet som frigörs kan antingen samlas upp i en behållare som kan tömmas, eller pumpas ut från maskinen med en slang kopplat till t. ex. ett avlopp.

Eftersom tekniken bygger på att luften kyls ner fungerar den bäst i fuktiga miljöer med högre temperaturer, gärna 20-30°C, i utrymmen som tvättstugor och badhus.

Få ut maximalt av din avfuktare med ett serviceavtal

En krypgrundsavfuktare är en långsiktig investering som man vill se efter så den fungerar optimalt över tid. Med ett serviceavtal hos Anticimex får du årlig service av din avfuktare för att säkerställa att den arbetar så effektivt och felfritt som möjligt. På så sätt möjliggör vi att din krypgrund behåller ett gott skick året runt samt en god energiförbrukning för hushållet.

Välj land