Beställ krypgrunds­besiktning

Så går en krypgrundsbesiktning till:

  • Strax efter din beställning kontaktar vi dig för att boka in en besiktning.
  • Vid besiktningstillfället görs en okulär undersökning av din krypgrund där vi kontrollerar bjälklag, grundmurar och eventuell fukttillförsel.
  • Fuktmätning utförs via stickprov för att kontrollera fuktvärden i grunden och ovanpåliggande bjälklag.
  • Fuktvärden, upplysningar om eventuella brister samt åtgärdsförslag sammanfattas i en rapport som skickas till dig efter besöket.

Välj land