FAQ getingar

Kan Anticimex ta bort ett getingbo?

Svar: Behöver man vår hjälp med ett getingbo kommer vi ut och sanerar boet men detta innefattar inte att boet plockas bort.

Kan jag själv ta bort ett getingbo?

Svar: Du kan själv ta bort ett getingbo tidigt på säsongen, när boet inte är större än en pingisboll. Vänta till kvällen med att ta bort boet eftersom getingarna då är lugnare än på dagtid. Observera att du alltid ska ha skyddande kläder, handskar och mössa när du plockar bort ett getingbo. Och är man allergisk mot getingstick rekommenderar vi att du tar in professionell hjälp.

Hur slipper jag getingar i sommar?

Svar: Du kan aldrig slippa getingar helt men det finns förebyggande åtgärder som du själv kan göra för att minska besvär med getingar senare på sommaren. Exempelvis kan du försvåra för getingarna att bygga bo på ditt hus genom att täppa igen kvisthål och sätta nät för ventilationsgaller. Dessa åtgärder bör göras på våren innan getingarna blir många. Under sommaren när getingarna är som mest aktiva är det bra att täcka över kött och söta rätter vid måltider utomhus och undvik häftiga rörelser om en geting närmar sig.

Läsa våra tips och råd (https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/getingar-och-getingbon/) för hur du kan minska besvär med getingar.
Du kan även göra en egen getingfälla (https://www.anticimex.com/sv-se/formular/boka-getingsanering/vanliga-fragor-och-svar-geting/#getingfalla).

Vad kostar det att sanera ett getingbo?

Svar: Anticimex samarbetar med flera försäkringsbolag vid getingsaneringar. Hör med ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i din försäkring. Det är också möjligt att teckna en skadedjursförsäkring direkt med Anticimex. Om du önskar teckna en skadedjursförsäkring hos Anticimex och har ett aktivt saneringsärende för geting erhålls 50 procent rabatt på den ursprungliga saneringen.

Kan Anticimex sanera flera getingbon på samma gång?

Svar: Ja, vi sanerar alla bon som uppfyller villkoren för vad som gäller i din försäkring, och om getingarna utgör potentiell risk för människors hälsa. 

Kan Anticimex sanera ett getingbo på tak eller höga höjder?

Svar: Anticimex tekniker har med sig en stege som når bon som sitter på upp till fem meters höjd. Om boet sitter högre än så kan vi tillsammans med dig hitta en lösning för att säkerställa att teknikern kan arbeta på ett säkert sätt och på så vis lösa dit problem. 

Kan ni sanera getingar?

Svar: Vi sanerar inte friflygande getingar, det är alltid själva boet som saneras. Vill man minska besvär med friflygande getingar kan man ta del av våra tips och råd (https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/getingar-och-getingbon/).

Vilka getingbon kommer ni ut och sanerar?

Svar: Om boet är större än en pingisboll och medför besvär eller obehag kan vi komma ut och göra en sanering. Innan sanering behöver vi veta var boet sitter eller ingångshål i de fall boet är inuti en vägg eller liknande.

Ingår getingsanering i min försäkring?

Svar: Anticimex samarbetar med ett stort antal försäkringsbolag gällande getingsanering. Du kan kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller i just din försäkring.

Finns det medel mot getingar?

Svar: Ja, i Anticimex webbshop (http://shop.anticimex.com/skadedjur/getingar) hittar du getingfällor och medel mot getingar. Om du är kund hos oss via ditt försäkringsbolag kan du även beställa fällorna med medel via vårt formulär. Det bästa sättet att minska besvär med getingar är dock att arbeta förebyggande.

Vad är en bålgeting?

Svar: Bålgetingen är den största geting vi har i Sverige och känns igen på sin gula bakdel samt röda mitt-och framdel. Till skillnad från vad många tror är bålgetingen vår fredligaste geting, den måste bli ordentligt provocerad innan den går till attack. Den trivs i eklandskap och väljer gärna att bygga sitt bo i håligheter i gamla träd.

Hur många getingar finns i ett bo?

Svar: Drottningen börjar bygga sitt bo under våren, då är hon ensam i boet. I takt med att boet växer ökar antalet getingar. Under en varm och lagom fuktig sommar kan ett äldre getingbo sent på säsongen innehålla tusentals getingar.

Vad lockar till sig getingar?

Svar: Getingar är i första hand rovdjur och älskar alla former av kött, fisk och skaldjur. De behöver proteinrik kost för att föda upp sina larver. Senare på säsongen dras getingar till allt som är sött, exempelvis saft, sylt och läsk. Då behöver de snabb energi eftersom deras getingsamhälle håller på att gå under. Getingar dras även till vissa färger, undvik därför färgglada kläder, parasoller och picknickfiltar.

Kommer getingarna tillbaka till samma bo nästa år?

Svar: Nej, getingens bo är ettårigt och bara de befruktade honorna övervintrar. Efter vinterdvalan bygger den nya drottningen ett nytt bo. Om ett gammalt bo är borttaget kan ett nytt bo byggas på samma plats.

Kan getingarna skada mitt hus när de bygger bo? Boet byggs ju av tuggat trä.

Svar: Getingarna kan endast göra en ytlig estetisk skada och det bästa sättet att undvika detta är att underhålla huset så att flagor av färg inte släpper från ytan.

Är jordgetingar mer farliga än vanliga getingar?

Svar: Jordgetingar är ingen egen art utan bara getingar som byggt sitt bo i marken. Dessa getingar är inte farligare eller mer aggressiva än andra getingar. Däremot kan de bli störda och känna sig hotade av de vibrationer som uppstår när vi människor trampar runt i närheten av deras bo och då upplevs de som mer aggressiva. Med ett hängande getingbo är risken mycket mindre att vi ska råka reta upp dem på det viset.

Hur gör jag en getingfälla?

Svar: Det finns färdiga fällor att köpa i vår webbshop (http://shop.anticimex.com/skadedjur/getingar) eller så kan du göra en egen fälla och sätta ut i din trädgård.

Så här gör du en egen getingfälla:
1. Ta en PET-flaska och gör hål på mitten.
2. Rulla ihop en pappersbit och sätt i hålet, pappret bör inte sticka ut på utsidan av flaskan.
3. Fyll flaskan med någon vätska exempelvis saft, öl eller sirap. Getingarna hittar in men inte ut.
4. Placera fällan en bit bort från det område som du vill getingsäkra, exempelvis din uteplats.

Vilka bekämpningsmedel använder Anticimex?

Svar: Anticimex strävar efter att undvika bekämpningsmedel om det är möjligt. När det är nödvändigt att använda bekämpningsmedel är dessa utvärderade och godkända av Kemikalieinspektionen. Anticimex tekniker utbildas i att hantera bekämpningsmedel på ett säkert och effektivt sätt.

Välj land