Fjärilsmygga på ett blad

Fjärilsmygg

Fakta om fjärilsmyggor:

Fjärilsmyggor är vanliga i golvbrunnar, avlopp och vattenlås där de lägger sina ägg som kläcks till larver och via en puppa blir myggor. Det är inte ovanligt att ett avlopp som stått oanvänt under en lägre tid eller som sällan rensats utgör en lämplig boplats för fjärilsmyggans larver.

Den vuxna fjärilsmyggan varken bits eller sticks trots att den tillhör myggorna och den orsakar heller ingen skada på egendom, men kan upplevas som störande när den förekommer i större mängd i våra hem. Myggan söker sig mot ljus och hittas därför ofta i fönstersmygar och vid andra ljuskällor.

Välj land