Energideklaration villa Helsingborg

Energideklaration för villa i Helsingborg

Hur går det till?

En certifierad expert från oss gör en besiktning av hela byggnaden och de områden som påverkar energianvändningen. Sedan analyserar våra energiexperter, med hjälp av ett energiberäkningssystem, områden där energianvändningen kan minskas. Du får en rapport med åtgärdsförslag anpassade till ditt hus samt uppgifter som visar hur mycket varje åtgärd ger i energiminskning, besparing i kronor och vilken ekonomisk investering som krävs.

Energiklassen som presenteras i energideklarationen ger dig en indikation på hur väl energioptimerat huset är och rangordnas från A till G, där A är bästa betyg. Du som säljare ansvarar för att se till att energiklassen på ditt hus visas redan vid annonsering. Om energideklarationen saknas har köparen rätt att beställa en inom sex månader på säljarens bekostnad.

Välj land