Sork på moss bland buskar

Sorkar

Fakta om sork

I Sverige finns sex vanligt förekommande sorkarter, vanligast är vattensork, ängssork och åkersork. Sorken är ett råttlikt djur men med en klumpigare kropp och öronen är ofta gömda i pälsen. En åkersork varierar mellan 8-18 cm i längd och en vattensork kan bli upp till 23 cm, exklusive svans. Sorkens svans är kortare än kroppen och den är behårad.

Sorken lever i huvudsak utomhus och bygger underjordiska bon med gångsystem. Sorken är i huvudsak växtätare och äter bland annat gräs, blad, rötter, rotfrukter, frön och nötter.

Välj land