Radonmätning

Vad är radon?

Radon finns i mark, luft och vatten och kommer från radium­226, ett radioaktivt grundämne i naturen. Radon är den ädelgas som bildas när atomkärnorna faller sönder, vilket de gör utan yttre påverkan. Gasen är både osynlig och luktfri. När gasen faller sönder bildas så kallade radondöttrar, som fastnar på det damm som vi andas in.

Radon finns i mark, byggnadsmaterial och vatten. Den vanligaste källan till radon är marken under och runt om huset. Det finns också små mängder radon i alla byggnadsmaterial som är baserade på sten. Blå lättbetong, som användes vid husbyggen från slutet av 1920­talet till slutet av 1970­talet, innehåller mest radon. I nyare bostäder är det mest radon i marken som du bör ta hänsyn till. Kommunalt hushållsvatten innehåller sällan radon, däremot kan det finnas radon i bergborrade brunnar. Halterna kan vara höga om vattnet kommer från uranrika bergarter.

Så upptäcks radon

Radon upptäcks endast genom mätning. Radonhalten bör inte vara högre än 200Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mätningen görs med radondosor under minst två månader. Mättiden är viktig eftersom radonhalten kan variera kraftigt under ett dygn eller från dygn till dygn. Du kan även göra en rådgivande korttidsmätning om du ska sälja eller köpa ett hus. Skillnaden är att resultatet har högre osäkerhet och inte kan användas för att ansöka om ett statligt radonbidrag om du skulle vilja åtgärda problemet.

Så kan radonhalten minskas

Det är viktigt att först klargöra varifrån radonet kommer, för att sedan kunna välja rätt åtgärder:

  • Om byggnadsmaterialet avger radon behöver luft omsättningen ökas. Vid lägre halter kan ett frånluftssystem eller fler ventiler installeras. Högre halter kräver ett mekanisk till­ och frånluftssystem.
  • Om radonet kommer från marken, går det att täta läckorna eller på andra sätt förhindra radonet att komma in i bostaden.
  • Om radonet finns i vattnet, går det att lufta vattnet med en radonavskiljare.

Välj land