Vi går mot en ny getingsommar - så här förbereder du dig

Pressmeddelande

Anticimex spår att det blir många fler getingar i sommar jämfört med förra året. Vartannat år brukar vara ett getingår, och enligt Anticimex statistik över saneringar går vi mot en ny toppnotering sommaren 2020. Det finns dock mycket man kan göra för att de inte ska bygga bo i ens omedelbara närhet och det är bra att vidta åtgärderna redan nu.


Under sommaren 2019 genomförde Anticimex 43 806 saneringar av getingar. Året innan sommaren 2018 såg det helt annorlunda ut med dubbelt så många insatser, totalt 86 377 getingsaneringar. Värst drabbade regioner var då Skåne, men sett till befolkningsmängd toppade Kalmar län.

– Vi förbereder oss för en getingsommar i hela landet med betydligt fler saneringar än förra året, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex. Var i landet det kommer att bli flest getingar går dock inte att säga något om, det är olika från år till år. Det brukar dessutom alltid vara stora lokala skillnader.

Mönstret att det en sommar blir fler getingar följt av färre året därpå känns igen sen flera år tillbaka. Det är dock inte helt klarlagt varför det ser ut så, men faktorer såsom tillgång till föda, boplatser och väderförhållanden tros spela stor roll.

När getingarna blir för många och kommer för nära hus och uteplatser kan det upplevas som obehagligt. Dessutom kan de vara farliga för personer med allergi eller överkänslighet mot getingstick. Men man ska komma ihåg att getingen är ett nyttodjur med en viktig roll i ekosystemet. De hjälper till viss del till med pollineringen och äter upp olika skadeinsekter i våra trädgårdar. Därför ska man inte sanera getingar i onödan.

– Om ett getingbo inte stör kan man låta det vara kvar även om det sitter synligt på sitt hus, säger Thomas Persson Vinnersten. Man kan dock förebygga problem genom att försvåra för getingarna att bygga bon på platser där de skapar obehag eller till och med utgör en fara för oss människor. Vår rekommendation är att man nu på våren tar tillfället i akt och getingsäkrar sitt hem för att undvika besvär senare på sommaren.

Anticimex rekommenderar att du själv under våren vidtar följande åtgärder för att minska getingbesvären senare på sommaren:

 • Förebygg genom att ta bort platser där getingar gillar att bygga bon – sätt insektsnät för ventilationsgaller, täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
 • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är man orolig att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och man ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo. Men var noga, många misstar solitära bin för getingar. De är också aktiva nu på våren och är viktiga för pollineringen. Solitära bin är håriga och mer lika en humla till utseendet.
 • Tidigt på säsongen är boet litet som en pingisboll och man kan ta bort det själv med en dammsugare. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder, handskar och ha en mössa på huvudet. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Då ska man ta professionell hjälp.

Anticimex saneringar* av getingar senaste getingåret 2018 uppdelat länsvis:

 1. Skåne 17 384
 2. Västra Götaland 12 846
 3. Stockholm 7 310
 4. Kalmar 7 139
 5. Jönköping 6 345
 6. Blekinge 4 399
 7. Kronoberg 4 179
 8. Halland 3 620
 9. Södermanland 3 560
 10. Gävleborg 3 292
 11. Uppsala 2 955
 12. Östergötland 2 830
 13. Västernorrland 2 018
 14. Västmanland 1 872
 15. Örebro 1 806
 16. Dalarna 1 218
 17. Västerbotten 1 188
 18. Värmland 973
 19. Jämtland 553
 20. Gotland 478
 21. Norrbotten 412

Totalt Sverige 2018: 86 377

*Begreppet sanering hos Anticimex kan likställas vid ett utbrott av skadedjur och kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker.

För mer information


Presskontakt:

Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex, thomas.persson.vinnersten@anticimex.se

Välj land