Vet du att radon bör mätas vart femte år – och att nu är bästa tiden?

Nyheter

Radon varken luktar, syns eller märks. Det enda sättet att ta reda på om din bostad har halter av radon är genom att utföra en mätning. Planerar du att sälja din bostad finns det dessutom ett värde av att kunna redovisa en mätning för köparen.

Radon är en ädelgas som finns naturligt i mark, luft, vatten och i vissa byggnadsmaterial. Vi människor får i oss radon via dammpartiklar som finns i vår inandningsluft. Att ha höga radonhalter i din bostad under en längre tid är inte hälsosamt och det finns bara ett sätt att ta reda på om det finns radon i din bostad.

– Man mäter radon genom att lägga ut dosor på olika platser i huset under minst två månader. Den mest tillförlitliga tiden på året att mäta är nu i oktober och fram till slutet av april, när vi stänger till våra hus, vilket ger ett säkrare mätresultat. Myndigheterna rekommenderar att radonhalten inte överstiger 200Bq/m3 i bostäder, säger Stefan Öhrling som är radonexpert på Anticimex.

Det går även att göra mätningar som är kortare än två månader, så kallade korttidsmätningar i tio dagar. Rätt utförda kan ge en signal om hur det står till med radonet i ett hus.

– Vi har gjort en studie på flera radonmätningar, både lång- och korttidsmätningar där vi jämfört dem mot varandra i samma hus och under olika årstider. Studien visar att vår korttidsmätning kan ge en indikation på radonhalten, säger Stefan Öhrling.

Du bör mäta om det förekommer radon i ditt hus vart femte år, det är den allmänna rekommendationen. Bygger du ut eller renoverar kan det också vara lämpligt att mäta, eftersom förändringar i grundkonstruktionen kan påverka radonhalten. Om du har mätt radon och fått förhöjda värden finns det några åtgärder du kan göra, trots det att radon är svårt att förebygga.

– Om radonet i ditt hus kommer från blåbetong rekommenderas att ventilera bort radonet, vilket är betydligt enklare än att byta ut blåbetongen som ofta inte är tekniskt eller ekonomiskt genomförbart. Att byta ut någon enstaka mellanvägg påverkar sällan radonhalten, men kan upplevas bättre eftersom gammastrålningen från blåbetong kan skrämma folk. Kommer radonet istället från marken kan du täta grundkonstruktionen. Räcker inte det kan du skapa ett undertryck under huset så att markluften inte sugs in, bland annat med radonsug eller radonbrunn, avslutar Stefan Öhrling.

Vill du ha vår hjälp med radon?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor eller läs mer om .våra radontjänster

Välj land