Vartannat hus i Sverige har brister i badrummets fuktskydd

Pressmeddelande

Anticimex husbesiktningar visar att många husägare i Sverige har bristande fuktskydd i badrummet, som kan leda till fukt- och vattenskador. 48 procent av de besiktade villorna och fritidshusen under 2022 fick anmärkningar på fuktskyddet i badrummet. Bristerna innebär även en risk för att husförsäkringen inte gäller fullt ut. Det finns dock flera saker husägare kan göra både för att förhindra och upptäcka en skada i tid.

Collage Anticimex rapport om vanliga brister i badrum

Under 2022 besiktade Anticimex 90 855 villor och fritidshus runt om i hela Sverige för att bland annat identifiera risker för fukt- och vattenskador i badrummet. Det visar sig att 48 procent av småhusen hade problem med fukt eller vattenläckage i badrummet. Om bristerna inte åtgärdas finns det risk för en större fukt- eller vattenskada.

Många av bristerna beror på att badrummen är gamla och utslitna, men även på undermåliga renoveringar. I och med att försäkringsbolag ofta ställer krav på att badrum är fackmässigt byggda och följer monteringsanvisningar samt alla branschregler som gällde vid tillfället för installationen eller renoveringen, kan det innebära att husförsäkringen inte gäller fullt ut.

– Kraven på hur badrum ska byggas har höjts de senaste årtiondena för att minska antalet vattenskador, säger Johanna Lindström, expert på husbesiktningar och byggnadsmiljö på Anticimex. Vi rekommenderar husägare att anlita hantverkare med rätt kunskap vid en badrumsrenovering. Som privatperson kan det vara svårt att ha koll på alla regler, och om man drabbas av en vattenskada som inte täcks av försäkringen blir det kostsamt.

Flest brister på golvet och vid golvbrunnen

Tre fjärdedelar av alla anmärkningar på badrummet rörde golvet och golvbrunnen. Vanliga brister i golvet är otäta rörgenomföringar och genomföringar på fel plats eller av fel typ. Vanligaste problemet med golvbrunnarna är en bristande anslutning av golvets tät- och ytskikt. Många husägare har även kvar icke godkända golvbrunnar eller gamla gjutjärnsbrunnar som har rostat.

– Husägare vinner mycket på att regelbundet kontrollera hur ens badrum mår, säger Johanna Lindström. På golvet ska man exempelvis vara observant på sprickor i kakel och klinker eller om plastmattan har spruckit, lossnat eller missfärgats. Säkerställ att vattnet rinner ned ordentligt i golvbrunnen och rensa den med jämna mellanrum för att undvika översvämning.

Dyrt och tidskrävande att renovera badrummet

När en fukt- eller vattenskada uppstår rekommenderas oftast en helrenovering av badrummet för att vara säker på att få ett bra försäkringsskydd. Hur mycket det kostar beror på många faktorer, men exempelvis kostar en renovering av ett normalstort badrum med klinker och kakel uppskattningsvis mellan 200 000 och 240 000 kronor exklusive inredning.

– Man ska inte vänta för länge på att åtgärda brister eftersom en renovering både är dyr och tidskrävande, säger Johanna Lindström. Det finns metoder för att renovera enbart den del av badrummet som är skadad, som får ner både kostnaden och miljöpåverkan. Vid en sådan här delrenovering bör man kontakta sitt försäkringsbolag och säkerställa att ens försäkring gäller om en ny skada skulle uppstå.

Läs Anticimex Badrumsrapport här


Så kontrollerar du ditt badrum:

 • Kontrollera ventilationen och att fukten sugs ut från badrummet. En unken lukt kan bero på bristfällig ventilation eller kvarliggande fukt mellan plattor och tätskikt utanför dusch och badkar.
 • Undersök golv och väggar regelbundet. Kontrollera att plastmattan är hel och inte har spruckit, lossnat eller missfärgats.
 • Var uppmärksam på sprickor i kakel och klinker. Risken är stor att också tätskiktet under är skadat.
 • Håll koll på fogarna. Missfärgade eller mörka fogar utanför dusch- och badutrymmet är ett tecken på bakfall.
 • Var vaksam för fuktfläckar. Fuktfläckar på väggar, golv eller tak i angränsande rum är tecken på fuktskada. Även fuktfläckar på fasaden på ytterväggen utanför badrummet är tecken på skada.
 • Håll koll på och täta skruvhål. Täta också infästningar och där rör går igenom väggar och golv för att minska risken att fukt tränger in.
 • Rensa golvbrunnen ett par gånger per år. Dålig avrinning innebär en risk för översvämning och läckage. Säkerställ att det finns en klämring och att den sitter fast ordentligt.
 • Säkerställ att tätskiktet är korrekt skuret. Brunnsmanschetten i golvbrunnen ska vara hel och inte sticka fram under klämringen.

Så renoverar du ditt badrum:

 • Vid misstanke om fukt- eller vattenskada, kontakta en fackman för undersökning. Exempelvis ska du anlita en mattläggare för att åtgärda mattsläpp om du har plastgolv eller en plattsättare för att åtgärda sprickor och trasiga fogar om du har kakel eller klinker.
 • Anlita alltid hantverkare som har rätt kunskaper. Ta gärna referenser och använd kvalitetssäkrade hantverksförmedlingar.
 • Tänk på att skador som inte åtgärdas kan leda till stora konsekvenser då skadorna förvärras över tid och därmed också blir mer kostsamma

Vid en renovering, se till att:

 • Byt ut gamla tätskikt och icke godkända golvbrunnar.
 • Gör inte hål i tätskiktet i golvet annat än för avlopp och golvbrunn. På väggarna i anslutning till duschen får enbart genomföring för blandare finnas.
 • Säkerställ en välfungerande ventilation i våtrummet som drar ut fukten.
 • Följ gällande branschregler och monteringsanvisningar. Det är viktigt för att husförsäkringen ska gälla fullt ut.

Välj land