Vanligare med fuktskador på vinden i hus med självdragsventilation

Pressmeddelande

Anticimex statistik visar att det är vanligare med fuktskador på vinden i hus med självdragsventilation i jämförelse med hus som har mekaniska ventilationssystem. En orsak till fuktskador på vinden är läckage av varm och fuktig luft från bostaden, som i många fall beror på bristande ventilation. Tidigt på våren bör husägare inspektera sin vind innan mögel och röta börjar växa i vårvärmen.

Fuktskador på vinden är ett vanligt problem i Sverige. Av de 41 514 vindarna på småhus som Anticimex besiktigade under 2020 hade 28 procent en fukt- eller mögelskada. Fukt på vinden kan visserligen läcka in utifrån via otätheter i taket, men det är betydligt vanligare att fukten kommer från bostaden, särskilt om ventilationen inte är tillräcklig. Varm och fuktig luft som skapas när man exempelvis duschar, lagar mat och kör torktumlaren stiger uppåt, och om det finns otätheter läcker den in på vinden. På vintern när den varma inneluften möter den kalla vinden bildas kondens och när temperaturen sedan stiger under våren skapas en gynnsam miljö för mögel och röta.

— För att förhindra fuktproblem på vinden spelar ventilationen i bostaden en viktig roll, säger Mikael Aderskog, husexpert på Anticimex. Den ska föra ut fukten ur huset men behöver anpassas efter de vanor som hushållet har. Om man exempelvis tvättar och duschar ofta behöver huset mer ventilation.

Många småhus i Sverige har självdragsventilation, en äldre form av ventilation som framförallt förekommer i bostäder byggda innan 1970-talet. Självdragsventilation fungerar utan fläktar och förlitar sig istället på att den varma luften försvinner ut genom luftkanaler när den stiger. Det skapar ett undertryck i huset som ventilerar sig själv genom otätheter, exempelvis runt fönster. 64 procent av alla hus som Anticimex besiktigade hade självdragsventilation. Bland husen med fuktskador på vinden hade 75 procent självdragsventilation. Det innebär att det är vanligare med fuktskador på vinden i hus med självdragsventilation än i hus med andra mekaniska ventilationssystem.

— Självdragsventilation är billigt, ljudlöst och helt oberoende av el, men ibland har den inte kapacitet att skapa tillräcklig ventilation i ett hus, säger Mikael Aderskog. Dessutom är självdragsventilation känslig för förändringar i huskonstruktionen. Ska du bygga om i huset kan det därför krävas att du kompletterar med en mekanisk ventilation.

Ventilationen är enbart en av flera felkällor till fuktskador på vinden. En annan orsak till att fukt kommer upp på vinden är otäta genomföringar, exempelvis fönster, vindsluckan och vid spotlights som finns infällda i bostadens tak. Även läckage av vatten och fukt utifrån kan orsaka fuktproblem på vinden, exempelvis om det uppstår skador på grund av hustakets ålder eller vid otät skorsten. Det kan också finnas byggfukt kvar i byggmaterial om huset är nybyggt.

All statistik från Anticimex besiktningar av vindar under 2020 finns sammanfattad i denna rapport.

Så förebygger du skador och skyddar din vind:

  • Inspektera din vind minst en gång om året
  • Säkerställ att ventilationen i bostaden är tillräcklig
  • Täta så att varm luft inte kan stiga upp från bostaden
  • Kontrollera att taket är helt och fritt från läckage

Välj land