Vad gör du om det börjar brinna – på sjön?

Pressmeddelande

Brand i fritidsbåten vill man undvika till varje pris. Inte bara för att båten riskerar att totalförstöras, brandröken kan också vara direkt livsfarlig. Att tvingas hoppa i vattnet, i värsta fall i mörker, är också farligt. Anticimex brandexpert Anders Westerlund tipsar om hur du gör båten brandsäker.

En fritidsbåt har många brandrisker. De största är hanteringen av bensin, diesel och gasol. Läcker någon av dessa räcker det med små mängder för att det ska bildas en antändningsbar och explosiv atmosfär. Var därför försiktig och läs alltid bruksanvisningar och instruktioner innan du hanterar installationer kopplade till dessa ämnen.

Vad säger båtförsäkringen?

Båtförsäkringarna ställer vissa krav på dig som båtägare. Motorbåtar behöver ha släckutrustning, vilken typ och antal varierar beroende på hur stor din båt är och ifall du lagar mat med öppen låga. Kolla vad som gäller med ditt försäkringsbolag. Generellt behövs minst en pulversläckare på 2 kg om båten inte är väldigt liten. Är båten över 10 meter rekommenderas oftast två handbrandsläckare med minst 2 kg pulver. Tänk på att montera dem lättåtkomligt och köp gärna till brandfilt. Även brandvarnare och gasläckagevarnare är viktiga livräddare om man sover ombord.

Att hantera bränsle ombord är extra viktigt. Vid tankning bör ingen vara inne i ruffen, helst inte ombord båten alls. Se till att ta hand om eventuellt bränslespill och var särskilt noggrann omkring och under motorn. Se därefter till att ventilera motorrummet ordentligt innan start. Gasol placerar du utanför ruffen i ett välventilerat och avskilt utrymme.

Om en brand skulle uppstå

Om det börjar brinna bör du känna till ett par saker. Hur man ska agera beror alltid på situationen, men sätt dig alltid i säkerhet och ta inga onödiga risker. Vid brand bör du stanna och stänga av motorn och försöka släcka branden med handbrandsläckare och brandfilt. Stäng av bränslesystem och gasolmatning, helst även huvudströmmen. Larma 112 om du inte klarar situationen själv. Behöver du och andra lämna båten ska du självklart se till att alla har flytväst på sig.

Anders tips hur du förebygger bränder i båten

  • Kontrollera din utrustning regelbundet och särskilt slangar, rör och bränsleledningar.
  • Byt ut delar som har sprickor, är defekta eller i allmänt dåligt skick.
  • Gasolutrustning bör du täthetsprova varje år och när du byter gasolbehållare.
  • Kolla att påfyllningsrör och avluftning inte placerats så bränsle eller gas kan komma in i båten.
  • Ordning och reda förebygger många bränder, se till att inte ha brännbart material nära varma motordelar och avgasrör.

Tänk igenom vad ni ska göra om en olycka skulle ske och se till att alla ombord vet vad de ska göra vid brand.

Välj land