Vad du behöver veta inför din besiktning

Nyheter

Går du i flyttankar? Besiktningen hjälper både dig som köpare och dig som säljare för en tryggare bostadsaffär. Men det finns ett par saker som är bra att känna till. Anticimex ger dig tips och råd inför din besiktning - oavsett om du ska köpa eller sälja en bostad.


För dig som ska sälja din bostad

Det finns olika besiktningsnivåer som är bra att känna till för dig som ska sälja din bostad. Vilken typ av besiktningsnivå som passar är beroende av bostadens skick och ålder, där äldre bostäder ibland kräver en mer omfattande besiktning.

Den vanligaste besiktningsnivån baseras på en grundlig okulär besiktning som innebär att besiktningsteknikern utgår från vad som är synligt. Därefter genomförs också en kontroll av riskkonstruktioner som syftar på områden eller byggnadsdelar som är mer benägna att drabbas av problem med fukt, mögel och lukt. Ett exempel på en riskkonstruktion är krypgrund.

Vid besiktningstillfället måste besiktningsteknikern komma åt alla utrymmen i och utanpå bostaden. Om det finns områden som besiktningsteknikern inte kommer åt behövs en kompletterande besiktning göras vid ett annat tillfälle vilket är en extra kostnad utöver den ursprungliga besiktningen.

Några tips som underlättar inför besiktningen:

  • Se till att det går att komma upp på husets tak.
  • Om huset har en vind ska denna också vara lättillgänglig.
  • Om ditt hus har krypgrund bör denna tömmas på bråte och annat som inte hör hemma i en krypgrund. Läs vår Krypgrundsrapport för mer tips om krypgrunden.
  • Rensa hängrännor och stuprör. LÄNK
  • Golvbrunnar och under badkar ska vara lättillgängligt vid besiktning.
  • Sammanställ dokumentation om huset, exempelvis historiska renoveringar och bostadens energiförbrukning.

Läs mer om att sälja bostad

För dig som ska köpa en bostad

Du som köpare har också saker att tänka på kring bostadsköpet på grund av din undersökningsplikt. Undersökningsplikten innebär att du som köpare är ansvarig för att undersöka bostaden noggrant. Upptäcks fel i efterhand utan att en noggrann undersökning genomförts har du som köpare inte rätt till någon ersättning.

Även om bostaden redan är besiktigad så har du som köpare fortfarande kvar din undersökningsplikt. En rekommendation är därför att ta en genomgång med besiktningsteknikern som genomförde besiktningen. Denna genomgång är kostnadsfri över telefon men det finns även möjlighet att betala för en genomgång på plats. Detta är ett bra tillfälle att ställa frågor, fotografera och skapa dig en bättre förståelse kring besiktningsprotokollet.

Mäklaren lämnar skriftlig information om köparens undersökningsplikt och måste informera köparen om de fel som hen känner till. I övrigt har mäklaren inget ansvar för att köparen undersöker bostaden enligt undersökningsplikten.

Det finns även vissa delar av bostaden som inte ingår i besiktningen, och som behöver kontrolleras av fackman inom respektive område.

Exempel på områden som inte ingår i besiktningen och måste undersökas av fackman:

  • Skorsten, eldstäder och värmepanna.
  • Hushållsmaskiner och annan maskinell utrustning.
  • El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer.

Läs mer om att köpa bostad

Välj land