Vad är ett dolt fel?

Nyheter

Dolda fel i ett hus kan vara besvärliga och de drabbar indirekt både säljare och köpare. Men vad är egentligen ett dolt fel, och hur ska du göra om det upptäcks?

Begreppet dolda fel har de flesta hört talas om, men det kan uppstå en del missförstånd hur det egentligen ska tolkas. För det första är ett dolt fel något som fanns i fastigheten vid köptillfället men som inte gick att upptäcka, varken av den som köper eller den man anlitar för att göra en besiktning. Samtidigt ska felet inte vara något som man skall förvänta sig utifrån antal parametrar, där bland annat åldern är en sådan.

Bostadens ålder har betydelse

Husets ålder spelar in när det ska avgöras hur felet kommer klassas. Ju äldre bostaden är, desto fler fel kan finnas och det är något som köparen bör ha i åtanke vid köptillfället. I nyare boenden ska man som köpare normalt inte förvänta sig fel som är dolda. Hittar du efter köpet fel i nyare boenden som inte gick att upptäcka vid köpet, kan de troligtvis betecknas som dolda fel.

Hos vem ligger ansvaret?

En väl utförd besiktning gör att köparen uppfyllt sin undersökningsplikt i det som ingår i besiktningsuppdraget. Dessutom vill vare sig säljare eller köpare upptäcka fel och skador på huset efter köpet. Det ligger därför i bådas intresse att en besiktning av bostaden görs.

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i tio år från det att tillträde sker. Om köparen hittar ett fel som bedöms vara dolt kan säljaren tvingas betala tillbaka en del av köpesumman, och om felet beror på någon typ av försummelse kan säljaren rentav bli skadeståndsskyldig. Om felet är av väsentlig betydelse och anmäls inom tolv månader kan köparen kräva att kontraktet hävs, vilket innebär att köpet går tillbaka.

Besiktningsprotokollet ger en god vägledning om bostadens skick

Efter besiktningen får beställaren ett protokoll där man ser de olika riskerna och vad som eventuellt bör undersökas ytterligare. I en väl utförd besiktning tas också eventuella riskkonstruktioner upp vilka inte räknas som dolda fel. Här bör köparen ta extra stor hänsyn och undersöka noggrant. Några exempel på riskkonstruktioner är invändig isolering på källarvägg, 70-talshus med platta på mark och uteluftsventilerad krypgrund.

Exempel på dolt fel

Ett exempel kan vara en felaktigt utförd dränering eller ett nylagt tak som saknar takpapp på en mindre yta, vilket leder till fuktskador. Det här är fel som är svåra upptäcka vid besiktningen och kan komma att klassas som dolt fel.

Vill du ha vår hjälp med besiktning?

Kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor när du behöver vår hjälp med att besikta ditt hus. Du också läsa mer om vår överlåtelsebesiktning om vår överlåtelsebesiktning och dess olika nivåer samt säljaransvarsförsäkring.

Välj land