Trendbrott hos getingar - prognosen för sommaren osäker

Nyheter

Anticimex statistik över saneringar av getingar visar att det varannan sommar brukar vara mycket getingar, följt av ett år med färre getingar. Förra sommaren bröts dock mönstret, vilket gör det svårare att förutspå utfallet i år. Oberoende hur det blir, finns det mycket man själv kan göra för att minska besvär med getingar senare under sommaren. Och det är dags att göra det nu, för efter midsommar är det för sent.

Sommaren 2020 väntades bli en så kallad getingsommar med mycket getingar, men istället blev det ett trendbrott med betydligt färre getingar än väntat. Totalt genomförde Anticimex 24 853 saneringar* av getingar under 2020, vilket inte ens motsvarade hälften av det förväntade på minst 60 000 saneringar. Det innebär att det finns en osäkerhet över hur många getingar det blir i sommar.

– När det gäller djur och natur så är det inte bara en faktor som är avgörande utan det är många som samspelar, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex. Troligtvis gjorde den milda vintern följt av en sen köldperiod under våren 2020 att det blev förvånansvärt få getingar förra sommaren. Det gör att vi är extra nyfikna på hur det kommer bli i år.

Väderförhållanden, tillgång på föda, boplatser och sjukdomar hos getingarna är några faktorer som kan påverka antalet getingar. Det finns även regionala skillnader.

– Oavsett så är vi på Anticimex förberedda på en sommar med mycket getingar, säger Thomas Persson Vinnersten. Vill man minska besvär med getingar rekommenderar vi att man getingsäkrar runt sitt hus så att getingarna bygger bo någon annanstans. Men det är nu på våren, och innan midsommar som man kan göra något själv. Därefter har getingbona blivit så pass stora att man kan behöva ta professionell hjälp vid besvär.

Anticimex tips på hur du getingsäkrar runt ditt hus:

  • Förebygg vid platser där getingar gillar att bygga bon genom att sätta insektsnät för ventilationsgaller samt täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är man orolig att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och man ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo.
  • Du kan själv ta bort ett bo tidigt på säsongen när det är litet som en pingisboll. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder samt ha på dig mössa och handskar. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Är man allergisk mot getingstick rekommenderas att man tar professionell hjälp.
  • Täck över kött och söta rätter vid måltider utomhus så att du inte lockar till dig getingar.
  • Getingarna är också nyttodjur som äter upp skadeinsekter i våra trädgårdar och hjälper till viss del till med pollinering. Om ett bo sitter på ett ställe där getingarna inte besvärar oss människor kan man låta det sitta kvar.

*Begreppet sanering hos Anticimex kan bestå av flera insatser av Anticimex skadedjurstekniker till följd av ett skadedjursangrepp.

Välj land