Tips till dig som planerar byggprojekt

Pressmeddelande

Med våren och sommaren brukar många vilja starta egna byggprojekt. Att måla fasaden, byta tak och dränera är några av de vanligaste. Vår husexpert Stefan Öhrling delar med sig av tips till husägare som är i startgroparna med sina projekt.

Vissa husprojekt lämpar sig extra bra på våren när snön är borta och temperaturen klättrar uppåt. Att måla om fasaden är ett perfekt vårprojekt, eftersom det krävs plusgrader för att färgen ska torka.

Ta hand om husets fasad

Husfasadens främsta uppgift är att vara ett regnskydd. Har huset träpanel kan du titta om det finns påväxt av mögel, alger och blåsor. Om det finns tendenser till färgsläpp ökar risken för rötskador, särskilt längst ner om ändträet inte är målat. Har du en fasad av puts letar du efter sprickor, fukt, missfärgningar och putssläpp. Innan ommålning av fasaden kan det vara klokt att besiktiga och kanske göra en analys av den gamla färgen innan rengöring och ommålning. Det är viktigt att du väljer rätt sorts färg. Hör därför med färgbutiken om du är osäker på vilken du ska använda. Du behöver måla om ungefär vart tionde år, väggar som vetter mot söder kan behöva ses över lite oftare.

Minska risken för läckage - se över taket

Även taket har som främsta uppgift att hålla huset torrt. Har du takpannor behöver du börja med att byta ut trasiga pannor. Grovt kan man säga att betong- och tegelpannor på sadeltak håller omkring 40 år och plåttak i cirka 40-50 år. Takpapp som ytskikt håller kortare tid, omkring 15-20 år. Livslängden beror såklart mycket på väder, underhåll och andra förutsättningar som exempelvis geografisk plats.

Bland de vanligaste felen som uppstår i samband med takjobb är att genomföringarna inte utförs korrekt. Det kan vara plåtdetaljer runt skorstenen, plåtar vid ränndalar och omkring avluftningen, vilket kan leda till att taket börjar läcka.

- Oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en entreprenör bör du ha koll på de senaste rekommendationerna. Det finns nämligen mycket du behöver ha koll på vid takläggning. Nocktätning, fågelsäkring, takstege, snörasskydd och andra saker som berör taksäkerhet är några exempel som din entreprenör bör ha koll på när det kommer till tak, säger Stefan Öhrling.

Om du ska dränera

Att dränera om huset går att göra under hela året, men en av fördelarna att göra det tidigt på våren är att du snabbare kan återställa de skador på trädgården som de ofta får under projektet. Vid dräneringsarbeten behöver du först ta reda på hur marken är beskaffad runt huset. Det finns ökad risk för sättningar vid omdränering om du har extra porös jord, tjälfarlig och flytbenägen jordart som exempelvis siltjord. Du behöver också vara medveten om vilken grundkonstruktion huset har, annars finns risk för sättningar eller till och med ras.

Dräneringsrören måste vara på rätt höjd så att de leder bort vattnet då dess främsta uppgift är att förhindra att grundvattnet når huset. En annan viktig sak är hur dagvattnet ska tas om hand. Att ansluta stuprören på dagvattensystemet är vanligt. Finns inget kommunalt dagvattensystem rekommenderas att dagvattnet tas om hand på den egna tomten exempelvis genom en stenkista.

Kontrollera slutresultatet

Du tjänar på att låta en oberoende part besiktiga dina byggprojekt eftersom eventuella fel då kan upptäckas i tid. Det bästa är att en kunnig och oberoende part kan kontrollera arbetet löpande och innan dräneringsgroparna fylls igen, taket läggs på och huset är färdigmålat. Då går det dessutom att justera eventuella fel utan att riva bort allt. Att ha gjort besiktning underlättar också vid tvist, diskussion eller skada då projektet finns dokumenterat. Även vid försäljning är det bra att kunna visa upp besiktningsprotokoll över vad som gjort på huset.

Välj land