Tips till dig som planerar byggprojekt i vår och sommar

Pressmeddelande

Under våren och sommaren brukar många bli intresserade av att starta nya byggprojekt i sitt hem eller sommarhus. Måla om fasaden, dränera om huset eller kanske en utbyggnad – vare sig du gör arbetet själv eller tar hjälp av hantverkare är det viktigt att säkerställa ett korrekt utfört byggarbete. Anticimex ger de bästa tipsen för ett tryggare byggprojekt.

Måla om fasaden

Att måla om fasaden är ett perfekt projekt under just våren, eftersom det krävs plusgrader för att färgen ska torka. Innan ommålning av fasaden kan det vara klokt att besiktiga och kanske göra en analys av den gamla färgen innan rengöring och ommålning. Det är viktigt att du väljer rätt sorts färg. Hör därför med färgbutiken om du är osäker på vilken du ska använda. Du behöver måla om ungefär vart tionde år, väggar som vetter mot söder kan behöva ses över lite oftare.

Dränera om huset

Att dränera om huset går att göra under hela året, men en av fördelarna att göra det under våren är att du snabbare kan återställa de skador på trädgården som de ofta får under projektet. Vid dräneringsarbeten behöver du först ta reda på hur marken är beskaffad runt huset. Det finns ökad risk för sättningar vid omdränering om du har extra porös jord, tjälfarlig och flytbenägen jordart som exempelvis siltjord. Du behöver också vara medveten om vilken grundkonstruktion huset har, annars finns risk för sättningar eller till och med ras.

Dräneringsrören måste vara på rätt höjd så att de leder bort vattnet då dess främsta uppgift är att förhindra att grundvattnet når huset. En annan viktig sak är hur dagvattnet ska tas om hand. Att ansluta stuprören på dagvattensystemet är vanligt. Finns inget kommunalt dagvattensystem rekommenderas att dagvattnet tas om hand på den egna tomten exempelvis genom en stenkista.

Göra jobbet själv eller ta in en hantverkare?

Du kan ta hjälp av oss för rådgivning före-, under- och efter byggprocessen för att säkerställa ett korrekt utfört byggarbete, vare sig du gör arbetet själv eller tar hjälp av hantverkare. Med Anticimex Byggrådgivning får du övergripande tips, råd, kunskap och stöd så att du själv kan gå vidare med de återstående stegen i din byggprocess.

Du tjänar på att låta en oberoende part besiktiga dina byggprojekt eftersom eventuella fel då kan upptäckas i tid. Det bästa är att en kunnig och oberoende part kan kontrollera arbetet löpande och innan dräneringsgroparna fylls igen och huset är färdigmålat. Då går det dessutom att justera eventuella fel utan att riva bort allt. Att ha gjort besiktning underlättar också vid tvist, diskussion eller skada då projektet finns dokumenterat. Även vid försäljning är det bra att kunna visa upp besiktningsprotokoll över vad som har gjorts på huset.

Anticimex Byggsäkring råder bot på osäkerheten kring byggprojekt, hur stort eller litet det än är. Du får en egen opartisk byggrådgivare och besiktningsman i en och samma person. Det ger inte bara en trygghet för dig som ska renovera eller bygga ut, tjänsten gynnar också byggare eftersom reklamationerna och kraven på att göra om, hela eller vissa delar av ett projekt, minskar.


Välj land