Sommartips - se över husets fasad

Pressmeddelande

En väl fungerande fasad är ett viktigt väderskydd för huset. Sommaren brukar vara den bästa tiden på året att se över den, eftersom det inte får vara för kallt eller för fuktigt om du exempelvis planerar att måla om. Vår husexpert Stefan Öhrling tipsar om vad du bör tänka på när det kommer till din fasad.

Många kanske förknippar underhåll av fasader med ommålning, men att titta över fasaden regelbundet och åtgärda exempelvis missfärgningar och sprickor är också bidragande orsaker till en långlivad fasad. Genom att du är noggrann med att underhålla fasaden ger du ditt hus goda möjligheter att behålla ett fint yttre som ger en lång hållbarhet.

- Det går att byta ut enstaka brädor om de är spruckna och har fått röta. Missfärgningar kan du oftast tvätta bort. Om du har putsad fasad ska du leta efter sprickor, fukt, missfärgningar och putssläpp, säger Stefan

Om du behöver måla om fasaden

Behöver du måla om hela eller delar av din fasad finns det ett par saker som är extra viktiga att tänka på. För det första är förarbetet viktigt - att du tar bort lös färg och tvättar fasaden.

- Innan det är dags att måla behöver du veta vilken färgtyp du ska använda. Grundregeln är att använda samma färg som fasaden redan har. Att välja fel färg kan ställa till problem och försämra husets skydd. Fråga hos färgaffären och ta gärna med en färgflaga till butiken för att få fram rätt kulör, avslutar Stefan.

Bor du i radhus eller inom ett tättbebyggt område kan det finnas vissa restriktioner gällande husets yttre färgsättning när du ska måla om träfasaden. Ta därför kontakt med villaföreningen och kommunens byggnadsnämnd för att säkerställa att du följer de rekommendationer som finns för just ditt bostadsområde.

För mycket växtlighet kan skada fasaden

En sak som vi ofta ser när vi gör besiktningar är att många slarvar med att ta bort växtlighet runt fasaden, så som buskar och klängväxter. De är varken bra för sockel eller fasad och kan skada det utvändiga fuktskyddet. Dessutom utgör växtligheten ett bra skydd för skadedjur, som exempelvis råttor och möss.

Checklista för en fin fasad

  • Se över din fasad, titta efter missfärgningar och skador på brädor eller puts
  • Kontrollera att stuprör är hela och hängrännor inte är fulla med löv och annat
  • Syna runt dina fönster efter skador och otätheter
  • Ska du måla behöver du veta vilken färgtyp du ska använda, hör med en fackman
  • Ta bort växtlighet som är nära fasaden

Välj land