Sommaren är den bästa tiden att kontrollera fasaden

Att skador uppstår på fasaden är oundvikligt. Den utsätts för regn, fukt och smuts. Och med tiden slits alla typer av fasader, oberoende av om de är byggda av trä, puts, tegel eller andra material. Det är därför viktigt att inspektera sin fasad varje år och åtgärda skadorna direkt. Vi har samlat de bästa tipsen för hur du själv kan förebygga och skydda din husfasad.

Fasaden är tillsammans med taket husets utvändiga fuktskydd som skyddar mot regn, blåst och fukt. Med tiden slits alla typer av fasader, oberoende av om de är byggda av trä, puts, tegel eller andra material. Alla typer av fasader behöver därför underhållas för att förhindra skador. Den största anledningen till skador på fasaden är att husägarna inte gör det nödvändiga underhållet.

— Jag vet att det finns roligare saker att göra än att underhålla sin husfasad under sommaren, säger Johanna Lindström, husexpert på Anticimex. Men det jag kan säga som en uppmuntran är att det på lång sikt blir mer tid för roliga aktiviteter om man lägger den där extra tiden på att underhåll. För fångar man problemen tidigt blir det både mindre jobb och man slipper de stora skadorna som ofta leder till dyra kostnader.

Dessutom har fasaden en viss livslängd beroende på material och hur väl underhållet sköts. Efter cirka 30–40 år behöver fasadtäckningen vanligen bytas ut. Däremot kan livslängden på fasaden mycket väl fördubblas förutsatt att ett kontinuerligt underhåll upprätthålls.

Så förebygger och skyddar du fasaden

  • Inspektera fasaden minst en gång per år Håll utkik efter missfärgningar, sprickor, hål och andra otätheter. Gör gärna en extra kontroll efter perioder med mycket regn eller hög luftfuktighet.
  • Sommaren är den bästa tiden att kontrollera fasaden Om du exempelvis planerar att måla om får det inte vara för kallt eller för fuktigt utomhus.
  • Se över dina fönster och dörrar efter skador och otätheter Plåtblecken runt fönster och dörrar ska vara täta, luta rätt och vara väl fastsatta på fasaden.
  • Kontrollera stuprör och rensa hängrännor Stuprören ska vara hela och hängrännor bör rensas från löv och annat som kan förhindra avrinningen.
  • Ta bort växtlighet nära fasaden Buskar och klätterväxter kan skada både fasad och grund. Om det finns växter, glöm inte att kolla hur fasaden ser ut bakom buskar och klätterväxter när du gör din årliga inspektion.
  • Glöm inte att kontrollera vid genomföringar Exempelvis kan luftvärmepumpens utedel läcka kondensvatten och vattenutkastare läcka vatten.
  • Reparera små skador Ett löpande underhåll gör att större skador kan undvikas.
  • När du målar om behöver du veta vilken färgtyp du ska använda Hör med en fackman och följ anvisningarna. Det är även viktigt med ett noggrant underarbete inför målning.
  • Tvätta fasaden ungefär var tredje år för att få bort bland annat algangrepp Var noga att följa instruktionerna för din typ av fasad.

I Anticimex fasadrapport hittar du fler tips på hur du upptäcker och åtgärdar skador på fasaden.

Välj land