Snart vaknar getingarna

Nyheter

Ungefär vartannat år blir det ett så kallat getingår. Förra året var ett sådant då getingarna var fler till antalet, vilket orsakade att många upplevde obehag i vissa delar av landet. Anledningen till varför getingår uppstår vet inte forskarna helt säkert, men man tror att det har med flera faktorer att göra; så som tillgång till föda, antal bon och väderförhållanden.

Statistiskt sett innebär det att den stundande sommaren inte blir som i fjol, men det är förstås ingen garanti för en sommar fri från getingar. Du kan göra en del på egen hand för att de små surrande insekterna inte ska skapa för stort obehag. Men ägna gärna en tanke åt att getingar är nyttodjur som äter andra besvärande insekter i din närhet och gör nytta i naturen som helhet. Fundera därför igenom om du verkligen måste ta bort getingarna. Hotar de din hälsa? Om du inte besväras nämnvärt kanske du inte måste ta bort dem. För vad skulle hända om getingarna försvann?

Så här års kan du göra en del för att slippa besvär med getingar längre fram i sommar. Boet är ofta inte större än en pingisboll och har du möjlighet att ta bort boet redan nu undviker du att små problem blir större ju längre fram i sommar vi kommer. Om du väljer att ta bort boet så rekommenderar vi att du gör det kvällstid, eftersom getingar överlag är minst aktiva då. Ta på dig handskar och sätt en påse runt boet, skär sedan ner det och lyft bort det. Men det här jobbet kan vara förgäves om du inte samtidigt förändrar förutsättningarna för getingarna att bygga bon. Risken finns nämligen att getingarna hittar tillbaka till samma ställe om de hittat en plats de gillar.

Produkter mot getingar

Välj land