Se över taket inför vintern

Pressmeddelande

Taket fyller en viktig funktion för huset, inte minst vintertid. Det är husets viktigaste fuktskydd och därför är det en god idé att se över det inför vintern. Anticimex husexpert Stefan Öhrling tipsar om hur du förebygger att skador uppstår när temperaturen sjunker.

Det finns många olika sorters tak; tegel- eller betongpannor, plåttak och papptak är de vanligaste typerna. Beroende på vilket tak du har ska du titta på olika saker när du inspekterar det.

– Har du tegel- eller betongpannor bör du först se över så alla pannor är hela och att de ligger rätt. Kontrollera därefter att pannorna inte har alltför mycket mossa på sig, vilket kan orsaka skador när vattnet i mossan fryser. Men ska du upp på taket och jobba, gör det på ett säkert sätt, säger Stefan Öhrling, husexpert på Anticimex.

För plåttak bör du se efter att alla plåtar ligger på plats och om det är spikat ska spikarna ha kvar sin gummibussning runtom, den hindrar vatten från att tränga igenom spikhålet. Titta också efter rost, färgsläpp och håligheter överlag. Har du papptak kontrollerar du att den inte har sprickor eller blåsor och att skarvarna inte släppt, var extra uppmärksam om du har platt tak eftersom snön blir liggande. Oavsett vilket tak du har behöver du också kontrollera att det är tätt vid alla genomföringar.

– Genomföringar är exempelvis rör för ventilation, skorsten och takfönster. Alla platser där taket bryts kan vara känsliga, titta därför att plåtar sitter rätt och är täta. Om du eldar lite eller inte alls i huset kan det vara en bra idé med huv på skorstenen, då slipper du få in eventuell nederbörd genom skorstenen. Eldar du å andra sidan mycket kan en huv stöka till det eftersom röken inte ventileras i samma utsträckning.

Du bör också se till ränndalarna, plåtarna som ska leda bort vatten, att de fungerar som de ska och att det inte ligger skräp i vägen som exempelvis löv och barr.

– Sedan något år tillbaka finns det nya regler kring taksäkerhet som är bra att känna till. Bland annat har kraven ökat på snörasskydd och på att uppgången är säker. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida som är myndigheten som delvis ansvarar för frågor om taksäkerhet, avslutar Stefan.

Misstänker du fuktskador i huset?

I vår försäkringslösning, Anticimex Trygghetsavtal, ingår kontroller vid misstanke fuktskada.

Välj land