Så undviker du tvestjärtarna

Nyheter

I sommar är det flera som har hört av sig om tvestjärtar. Många har upplevt att tvestjärtarna har tagit sig in i hus och sommarstugor och är extra synliga under kvällstid.

För många insekter, däribland tvestjärtar, är en sommar likt denna (med inslag av en del nederbörd och varmare temperaturer) gynnsam. Faktorer som påverkar populationen tvestjärtar och hur pass synliga de är beror bland annat på förändringar i deras närområden samt vädermässiga faktorer.

Var trivs tvestjärtarna?

Tvestjärtarna är mest aktiva nattid. Då letar de efter ställen där det är mörkt och fuktigt, vilket gör att de ibland hittar in i våra bostäder. Du kanske har påträffat tvestjärtar i brevlådan? Det är ett ställe som de annars brukar synas till i. Dagtid syns de inte särskilt ofta utan har då letat reda på ett ställe de trivs, exempelvis under stenar eller i hög vegetation.

Vad kännetecknar tvestjärtar till utseendet?

Vår vanligaste art av tvestjärt kan flyga men gör det sällan. Vingarna är tunna och stora och när den väl landat vecklar ”klon” ihop flygvingarna så de kan stoppas in under täckvingarna som är små och förkrympta. Storleksmässigt blir de sällan mer än tre centimeter långa, är brunaktig till färgen och främsta kännetecknet är deras klo baktill.

Många frågar sig – är de farliga, hur kan jag bli av med dem?

Tvestjärtar är inte farliga och kan varken skada människor eller egendom. De kan dock upplevas som obehagliga om de blir för många i områden kring oss, särskilt runt omkring våra bostäder. För att reducera mängden tvestjärtar är det viktigt att inte ge arten goda förutsättningar för att kunna etablera sig, speciellt i närheten av huset. Se därför till att täta med exempelvis insektsnät kring ventilation och fönster. Städa även bort förmultnande löv som ligger nära byggnaden. Områden vid trösklar och dörrar kan också behöva ses över då dessa är typiska ställen där tvestjärten kan ta sig in. Om du påträffar tvestjärtar inomhus kan du förslagsvis flytta ut dessa i trädgården, alternativt dammsuga upp dem.

Välj land