Så undviker du skadliga mikroorganismer som kan finnas i livsmedel

Nyheter

I en ny rapport från Livsmedelsverket uppskattas hur många inhemska sjukdomsfall ett antal bakterier och virus orsakar via livsmedel per år. Anticimex matsäkerhetsexpert Ola Kotsalainen berättar hur du undviker de mikroorganismer som enligt rapporten gett upphov till flest matförgiftningar och sjukdomsfall.

Varje år drabbas ca en halv miljon människor av matförgiftning i Sverige enligt tidigare undersökningar från Livsmedelsverket. Utifrån detta har det nu släppts en rapport med en sammanställning över de mikroorganismer som ligger bakom flest fall. Där finns även en beräkning av vilka mikroorganismer som anses göra mest skada. Här har man både tagit hänsyn till antal sjukdomsfall och sjukdomsbördan.

Anticimex matsäkerhetstekniker hjälper livsmedelshanterande företag att ta fram program för goda rutiner i sitt matsäkerhetsarbete. Där ingår säker hantering av livsmedel för att undvika skadliga mikroorganismer. Ola poängterar att det är viktigt att ha koll på dessa, även som konsument.

- Enligt rapporter från Livsmedelsverket beräknas hälften av fallen med matförgiftningar per år ha orsakats av konsumenterna själva. Det är dock svårt med just mikroorganismer, då vi inte ser dem i maten. Därför är det bra att ha grundläggande kunskap om vilka livsmedel de vanligtvis kan hittas i och hur man kan säkerställa att maten är säker att servera, säger Ola.

Mikroorganismer med störst sjukdomsbörda vid matförgiftningsfall

Ola berättar mer om de mikroorganismerna som kan kopplas till matförgiftningsfall och ger några tips på hur du undviker dessa.

Campylobacter

Denna bakterie finns naturligt i magtarmkanal hos fågel, gris, får och nötboskap. Matförgiftningsfallen med denna bakterie inblandad är oftast kopplade till kyckling.

Så undviker du Campylobacter:

  • Kontrollera alltid att kycklingen är helt genomstekt.
  • Hålla isär rått kött från ätfärdiga livsmedel och använda aldrig samma redskap till rått kött och andra livsmedel. Därför är det viktigt att tvätta händerna och rengöra skärbrädor ordentligt efter användning så att det inte finns någon risk att bakterier överförs.
  • Undvik opastöriserad mjölk.

Norovirus

Norovirus är ett väldigt smittsamt virus som även orsakar vinterkräksjukan. Källan till sjukdomsfallen är alltid människor. Det handlar ofta om att en person som är smittad har varit i kontakt med ett livsmedel och på så vis spridit viruset vidare till dem som sedan konsumerat livsmedlet.

Så undviker du spridning av Norovirus:

  • Laga inte mat till andra om du misstänker att du är smittad. Du bör ha varit symptomfri i minst 48 timmar innan du hanterar livsmedel som andra människor ska äta.
  • Tänk på att viruset lätt sprids i offentlig miljö. Därför är handhygien mycket viktig, tvätta alltid händerna innan du lagar mat.

Stec/Ehec

Dessa tarmbakterier är en variant av E.coli som orsakar matförgiftningar med följdsjukdomar som kan leda till dödsfall. De finns i tarmarna hos idisslande djur, bland annat svenska nötboskap. Om köttet kontamineras med tarminnehåll vid slakt så hamnar bakterierna på ytan och det är oftast det köttet som sedan blir köttfärs. Det är omöjligt att se om bakterierna hamnat i det som sedan mals ner till köttfärs och paketeras för att säljas i butik. Därför är det viktigt att all köttfärs steks ordentligt innan den serveras.

Så undviker du Stec/Ehec:

  • För att vara helt säker bör du steka igenom dina hamburgare och biffar ordentligt. Låter du dem vara medium eller raw, det vill säga inte helt genomstekt i mitten, finns alltid en risk att bakterierna överlever.
  • Undvik opastöriserad mjölk.

Listeria

Listeria är en omgivningsbakterier som finns i jord, vatten, och tarmkanalen hos flera djurarter. Det är främst små barn, gravida kvinnor, kroniskt sjuka och äldre människor som drabbas hårt av bakterien. För denna riskgrupp behövs inga stora mängder bakterier för att bli allvarligt sjuk. Om du tillhör riskgruppen är det viktigt att du följer försiktighetsåtgärder som Livsmedelsverket rekommenderar. Det handlar bland annat om att undvika de livsmedel som har högre risk att kontamineras av Listeria.

Livsmedel som bör undvikas om du tillhör riskgruppen:

  • Opastöriserad mjölk eller färskost gjord på opastöriserad mjölk.
  • Mögel- och kittostar.
  • Förpackade sallader, smörgåsar och röror som innehåller rökt/gravad fisk, mögel- och kittost eller charkvaror.

Läs Livsmedelsverkets rapport här

Sjukdomsbördan av inhemska fall av matförgiftning

Välj land