Så undviker du möss i sommarhuset

Pressmeddelande

Nu när höstkylan kommer är det igenbommade sommarhuset rena drömmen för en liten skogsmus. Den får det svårare att hitta mat ute, men väl inne finns ofta goda förutsättningar för att mössen ska trivas.

Att få in möss i huset kan innebära stora problem. Förutom att de smutsar ner med spillning och urin kan de sprida smittor, göra skada på möbler och inventarier och i värsta fall orsaka kortslutning eller till och med brand när de gnager på kablar och sladdar.

– Det är viktigt att försöka förhindra att de hittar in, säger Jan Jungerstam, biolog på Anticimex. Täta springor och se över öppningar in i huset och där kablar och rör går in. Laga och sätt för ventiler med nät. Tänk också på att hålla efter vegetationen närmast huset; möss är bra klättrare och kan lätt ta sig vidare upp från buskar och grenar genom takfotsventilationen och in på vinden.

Upptäcker du spillning eller andra spår efter möss är det viktigt att snabbt sätta in motåtgärder. En vanlig slagfälla är ofta bäst, säger Jan Jungerstam.

– Men undvik den traditionella osten, den blir snabbt blir torr och tråkig. Använd en chokladbit eller lite kött istället. Något som luktar gott och håller länge, till exempel bacon.

I sommarhuset kan det däremot vara bättre att sätta ut några betesstationer med råttgift. Nackdelen med giftfällor är att det finns en risk att en mus dör inne i vägg eller golv med dålig lukt som följd, men lukten hinner oftast försvinna i ett sommarhus.

Förekomsten av möss går i cykler. Det är ännu så länge för tidigt att säga om det blir ett musår i år. 2012 gjorde Anticimex ungefär 70 000 saneringar efter problem med råttor och möss. 2013 var motsvarande siffra 65 000 och hittills i år ligger saneringarna på samma nivå som 2013. Jan Jungerstam säger att vi inte helt säkert vilka betingelser som orsakar att det blir mycket möss, men väder och tillgång till föda såsom spannmål och ekollon påverkar.

– Gnagare har också en viktig uppgift att fylla i naturen då de till exempel håller rent och äter upp sådant som andra djur ratar. De är också viktig föda för många rovdjur.

Värt att veta om möss

 • Vi har tre olika musarter som kan påträffas inomhus i Sverige; husmus samt större och mindre skogsmus.
 • En mus tar sig in genom ett 6–7 mm litet hål. Det är ungefär som diametern på en penna.
 • En mus kan hoppa 30 cm.
 • En mus blir cirka 10 cm, svansen oräknad
 • En mus blir könsmogen efter tre veckor.
 • Ett experiment med 24 möss (12 hanar och 12 honor) medförde att antalet möss blev 2 000 efter åtta månader.
 • En husmus klarar sig utan tillgång till vatten.

Tips och råd om du vill undvika problem med råttor och möss

Inomhus

 • Håll uppsikt på vind och i källare. Placera kartonger på hyllor.
 • Låt inte mat ligga framme och var noga med renhållningen.
 • Rensa skafferiet och livsmedel som lämnas kvar för förvaras i burkar med lock.
 • Ställ madrasser och soffdynor på högkant om du stänger sommarstugan för vintern.
 • Förse avloppsbrunnar med rensgaller.

Utomhus

 • Täpp till alla platser där råttor och möss kan ta sig in.
 • Se till att gräset är kortklippt runt huset.
 • Plantera inte buskar och träd nära fasaden.
 • Stapla inte ved eller trädgårdsmöbler som ska vinterförvaras intill fasaden.
 • Håll rent och plocka undan prylar som staplats under altaner och låga balkonger.

Läs mer om möss

Välkommen att kontakta oss på Anticimex för kommentarer och mer information:

Jan Jungerstam
Biolog och skadedjursexpert
Anticimex AB
jan.jungerstam@anticimex.se

Gunilla Carlsson
Head of group marketing
gunilla.carlsson@anticimex.se


Om Anticimex
Anticimex är ett internationellt serviceföretag som skapar trygga och hälsosamma inomhusmiljöer genom inspektioner, garantier och försäkringar. Anticimex grundades 1934 och har idag mer än 3 600 anställda som arbetar inom områdena skadedjur, livsmedelshygien, byggnadsmiljö, energi och brandskydd. 2013 uppgick den sammanlagda omsättningen till cirka 3,3 miljarder kronor.

Välj land