Så här tycker Anticimex medarbetare

Pressmeddelande

Alla index går framåt i 2017 års medarbetarundersökning jämfört med 2016.
- Vi har underbara medarbetare och ledare som varje dag gör ett fantastiskt jobb och den energin och glädjen känner man ofta! Det skiner igenom i undersökningen, säger Maria Lagerstam, HR-chef.

Maria Lagerstam, HR-chef, är det något speciellt som sticker ut i årets undersökning?
Vårt ENPS* ökar kraftigt, vilket betyder att många av oss skulle rekommendera oss som arbetsgivare till andra. Medarbetarengagemanget och medarbetarupplevelsen är alltså väldigt stark. Vi har en fantastisk svarsfrekvens på 95 procent, det visar på stort engagemang och det ska vi vara stolta över och ta vara på genom att göra ytterligare förbättringar. Vi har ett ledarskapsindex som för tredje året i rad ökar stort - det jobb våra ledare gör uppskattas av medarbetarna. Även frågorna kring respekt och stolthet får väldigt höga resultat tillsammans med att vi har ett högt resultat på att vår arbetsplats är fri från diskriminering. Vi har alltså en schysst arbetsmiljö där alla är välkomna!

Alla index går framåt i årets undersökning, var resultatet väntat?
Både och. Vi gör många förändringar nu och tempot är högre, både här på Anticimex och i samhället i stort, så det är klart att det fanns en oro inför resultatet. Men, alla index och frågor går framåt, vilket är jättekul. Resultatet i medarbetarundersökningen är en signal på att mycket vi gör är bra och rätt, men vi kan såklart alltid bli ännu bättre. Nu tar det viktiga arbetet i grupperna över där diskussioner förs och arbetet för att förbättra börjar. Vi vill ju även fortsatt ha så här stolta och engagerade medarbetare!

Det finns som sagt alltid saker som kan bli bättre, vad behöver förbättras generellt?
Hur arbetet planeras samt arbetsbelastningen inom vissa områden. Vi mätte för första gången ett nytt index kring psykosocial arbetsmiljö i år som vi ska börja jobba med. Resultatet är i nivå med benchmark, men vi ska analysera det och se vad vi behöver jobba med för att bli ännu bättre.

Vad händer nu på lokal och central nivå?
Det viktiga arbetet för att bli bättre är redan påbörjat. Det fina med resultatet är att vi har fått insikter som vi direkt kan agera på och göra skillnad framåt. En stor del av det arbetet görs i varje arbetsgrupp. Det är viktigt att jobba med förbättringar, men vi får inte glömma bort att även arbeta med att behålla de styrkor gruppen har. Centralt kommer vi välja ut med ett eller några fokusområden. Vi ser stora förbättringar i resultatet i år jämfört med förra året kring de frågor vi gav fokus efter senaste undersökningen.

Anticimex gör regelbundna medarbetarundersökningar. Varför är det prioriterat?
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Det må låta klyschigt, men det är precis så det är. Och för att verkligen veta svart på vitt hur medarbetarna känner och tycker gör vi mätningar sedan 2008.

Vill ser det som en självklarhet att vara en attraktiv arbetsgivare både för befintliga och potentiella medarbetare och resultatet i undersökningen stöttar oss i det arbetet.

Kommer mätningarna att fortsätta att på samma sätt framöver?
Vi kommer fortsatta, men även utvärdera alternativa sätt att mäta under 2018 genom piloter på några kontor. Det handlar om frekvens, tillgång till resultatet i app och vilka frågor som ska ställas. Vi testar med piloter för att se vilket värde det ger innan vi ändrar för alla.

*Employee Net Promoter Score. Mått för att mäta hur villiga medarbetare är att rekommendera sin arbetsplats för vänner och bekanta.

Välj land