Så håller du nere energikostnaden under den kalla årstiden

Pressmeddelande

När graderna sjunker utomhus brukar också elkostnaderna öka. Även fast vintern leder till en högre elräkning finns det vissa saker du kan göra på egen hand för att hålla ner kostnaderna.

Den största energiboven som man kanske sällan tänker på är att hus i sig självt läcker värme. Värmen tar sig bland annat ut genom byggnadens klimatskärm; det vill säga väggar, fönster, dörrar, tak och golv. Det kan vara så att ditt hus har hål och glipor som du inte är medveten om, vilket kan göra kostnaden för uppvärmning onödigt hög. Därför rekommenderar vi att du årligen går igenom huset för att upptäcka eventuella värmeläckage, och var extra uppmärksam vid utgående hörn i väggar och i anslutningar mellan yttervägg, tak och golv. Det är i regel här temperaturavvikelserna är som störst.

Ytterdörrar och fönster

Klimatskärmen är husets skal. Meningen är att klimatskärmen ska vara så tät som möjligt. Börja förslagsvis med att se över tätningslisterna för dörrar och fönster så de har en god spänst och håller tillräckligt tätt.

Vinden och ventilation

En vanlig missuppfattning är att det går att fylla på med lösullsisolering för att på så vis hålla nere kostnaderna för uppvärmning. Men genom att tilläggsisolera vindens bjälklag ändrar du klimatet uppe på vinden vilket i längden kan leda till mögelskador . Du behöver därför se över så att fukttillskottet till vinden inte är för omfattande samt täta eventuella otätheter som leder upp till vinden. I samband med att du är uppe på vinden bör du kolla så att det är tätt kring vindsluckan. Den kan annars bli en energitjuv då varmluft sugs upp genom luckan och vidare upp i huset.

En god ventilation förebygger så du inte riskerar fukt- och mögelskador. Om du bor i hus med självdrag tenderar du att ha en otillräcklig ventilation delar av året. Genom att komplettera med tilluftsventiler i sovrum samt installera en badrumsfläkt kan du själv reglera luftinflödet i huset och undvika att luften tar sig in igenom otätheter.

Andra åtgärder för att hålla nere energikostnaderna är att se över dina energivanor. Hushållselen står för cirka 20 procent av energiförbrukningen i ett hushåll så visst finns det pengar att spara även här. Här kommer fem tips på enkla åtgärder som kan bidra till en lägre elräkning:

  • Använd plana kokkärl som passar storleken på plattan vid matlagning.
  • Stäng av TV och datorer med strömbrytare och låt dem inte stå i standby-läge. Så mycket som 30-40 procent av all energi som dina apparater använder under sin livslängd går åt när de står i standby-läge.
  • Byt ut glödlampor till lågenergilampor eller LED-lampor.
  • Installera närvarosensorer eller skymningssensorer på utebelysningen.
  • Sänk inomhustemperaturen. Rekommenderade temperaturer är 21 °C i vardagsrum, 18 °C i sovrum och 5-10 °C i garaget.

Vill du få koll på din energiförbrukning?

En energideklaration ger dig en god överblick hur pass bra din bostad är ur energisynpunkt. Energideklarationen är giltig i tio år från utförandedatum och kan användas vid en försäljning av bostaden.

Välj land