Riskbesiktning kan spara miljoner för bostadsbolag

Nyheter

Statistik visar att fyra procent av alla lägenheter i Sverige har en pågående vattenskada och nio av tio lägenheter är i riskzonen. Genom förebyggande besiktningar kan bostads- och fastighetsbolag minska sina skadekostnader med flera miljoner. Göingehem i Skåne är ett av många bolag som valt att trygga sin ekonomi och hyresgästernas boende.

– Vi är inne i en ambitiös expansionsfas där det varit viktigt att se över vårt befintliga bestånd för att minska risken för oförutsedda och onödiga kostnader, berättar Henrik Loveby, VD för Göingehem.

Genomsnittskostnaden för en vattenskada i Sverige är runt 80 000 kronor och med ett stort lägenhetsbestånd kan skadekostnaderna lätt uppgå till flera miljoner kronor årligen. En tidig upptäckt är A och O för att minimera dessa utgifter.

Anticimex fick därför i uppdrag att besiktiga ungefär 1 500 lägenheter för att kontrollera om det fanns pågående vattenskador eller risk för framtida skador. I samband med besiktningarna inventerade Anticimex också lägenheternas boendestandard, ett underlag som nu används i Göingehems arbete med systematisk hyressättning.

– Att slå två flugor i en smäll har verkligen varit effektivt. Vi har nu fått en bedömning av varje lägenhets skick och kan prioritera akuta åtgärder samtidigt som vi kan kvalitetssäkra och motivera vår hyressättning på ett bättre sätt, avslutar Henrik.

Vill du ha vår hjälp?

Välkommen att kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor om du har frågor eller vill veta mer. Du kan även läsa mer om våra tjänster för fastighetsägare här.

Välj land