Risk för gräsbränder, vet du hur du förebygger?

Pressmeddelande

SMHI har i dagarna gått ut och varnat att risken för gräsbränder är extra stor. Åtminstone i delar av landet. Genom förebyggande åtgärder kan du minska risken för att bränder inte uppstår.

Risken för gräsbränder ökar tidigt på våren, oftast redan strax efter snösmältningen. Just nu är det stor brandrisk i hela södra Sverige. Det är det torra fjolårsgräset, torr mark och vindar som samspelar och som gör det lättare att en eld uppstår. Området med hög risk kryper högre upp i landet ju längre våren fortskrider och på smhi.se kan du titta på brandriskprognoser för de kommande fem dygnen i din kommun.

Man uppskattar risken för gräsbrand med hjälp av markfuktighetsberäkningar i ett mycket tunt ytligt skikt och luftens fuktinnehåll, därför kan brandrisken växla snabbt från en dag till en annan. Om du planerar att exempelvis elda på tomten behöver du kolla om det råder eldningsförbud i din kommun, i så fall får du inte anlägga en öppen eld. Att elda på grillplats är fortfarande tillåtet.

Många som varit med om en gräsbrand vittnar om att den blossar upp mycket lätt och att den sprider sig fort, inte minst om det blåser. Det kan också vara svårt att få kontroll över en gräsbrand. Risken för gräsbrand är större längre fram på dagen när solen torkat dagg och eventuellt nederbörd. Längre fram på våren när färskt gräs tagit sig upp avtar gräsbrandsfaran snabbt.

Det är inte säkert att ditt försäkringsbolag ersätter dig för skador i samband med gräsbränder. Kolla därför hur det är med din försäkring, annars kan det bli dyrt att vårelda.

Fem tips från vår brandexpert Johannes hur förebygger gräsbrander

  • Håll avstånd till hus och skog
  • Vattna runt eldningsplatsen, helst två meter från där du tänkt elda
  • Ha en mobiltelefon med täckning till hands
  • Ha vattenslang eller annan släckutrustning redo
  • Elda inte ensam

Välj land