Råttsaneringarna ökar kraftigt i stora delar av landet

Pressmeddelande

År 2017 genomförde Anticimex 56 030 saneringar av råttor i Sverige, en ökning med 9,8 procent från året innan. De senaste fem åren har saneringarna ökat med hela 48 procent, enligt färsk statistik.

– Råttor och människor trivs på samma platser och gillar samma sorts mat. Kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar behöver arbeta tillsammans och långsiktigt för att bekämpa råttor, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Totalt genomförde Anticimex 56 030 saneringar under 2017, vilket är en ökning med 9,8 procent sedan året innan. År 2012 genomfördes 37 963 råttsaneringar och sedan dess har antalet saneringar alltså ökat med 48 procent.

Under de senaste åren har reglerna för bekämpning av råttor gradvis förändrats. Det är inte längre tillåtet att permanent lägga ut kemiska bekämpningsmedel, det som ofta kallas råttgift. I stället behövs en kombination av åtgärder med exempelvis elektroniska och mekaniska fällor.

– Många förlitar sig fortfarande på enbart kemiska bekämpningsmedel för att bekämpa råttor. Det behövs ett förändrat synsätt och en kombination av olika metoder för att minska antalet råttor, säger Håkan Kjellberg

Så undviker du råttor

  • Råttor älskar vår mat, så lämna den inte framme.
  • Håll rent och städat i förråd och lager, råttor bygger gärna sina bon i bråte.
  • Håll koll på växterna. Råttor klättrar bra och kan använda sig av klätterväxter, träd och buskar för att komma till balkonger eller ventiler.
  • Håll koll på soporna. Se till att det är lock på sopbehållare och att komposter är placerade en bra bit från fastigheten.
  • Använd digitala fällor. En digital fälla är uppkopplad och larmar så fort en råtta går i den. På så sätt kan man snabbt sätta in åtgärder där antalet råttor ökar.

Fakta om råttor

Råttor orsakar allvarliga skador på hus och egendom och kan dessutom bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. Den vanliga råttan, brunråttan (Rattus norvegicus), blir 20–30 cm lång, utan svans. Råttorna gräver ut gångsystem där de bor och förvarar sin mat. Ett råttpar kan ge upphov till mellan 800 och 1 000 ungar per år.

För mer information, vänligen kontakta

Håkan Kjellberg,
Skadedjursexpert Anticimex
Telefon: 070-878 78 20
E-post: hakan.kjellberg@anticimex.se

Om statistiken

Statistiken kommer från Anticimex och omfattar saneringar av råttor.

Länsstatistik

Tabell med statistik för samtliga län

Välj land