Produktåterkallelse av brandfiltar

Pressmeddelande

Vi återkallar brandfiltar då det finns en risk att en brand som uppstår i ett matlagningskärl med olja och som släcks med hjälp av brandfilten, kan återuppstå efter släckningen.


Brandfilt

Vi känner inte till att några olyckor har inträffat, men för att värna om våra kunders säkerhet återkallas nu brandfiltarna.

Så här identifierar du brandfilten:

  • Brandfiltens fodral är märkt med logotypen "Anticimex" längst ned.
  • Högst upp står med stora versaler: BRANDFILT
  • Storleken på brandfilten är 120 x 180 cm och står angivet på fodralets framsida.
  • Brandfilten levererades före mars 2015.
  • Se även bilden för identifiering.

Om du har denna brandfilt ska du inte använda den på en matoljebrand i en panna eller annat matlagningskärl.

Så här lämnar du tillbaka brandfilten:

Besök ditt närmaste Anticimex-kontor och lämna tillbaka din gamla brandfilt. Du kommer då att få en ny brandfilt som uppfyller nu gällande säkerhetsstandard.

Mer information:

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundservice på 075-245 10 00 eller skicka e-post till: utbyte.brandfilt@anticimex.se.

Vi tackar dig för ditt samarbete och ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan medföra.

Välj land