Överlåtelsebesiktning – trygghet för både köpare och säljare

Pressmeddelande

En husaffär är kanske den största affären som man gör i livet. Därför är överlåtelsebesiktningen idag en uppskattad trygghet både för köpare och säljare. Fel som upptäcks efter affären kan nämligen få stora konsekvenser, både för hälsan och ekonomin.


Ett hus kan ha många fel och brister som är svåra att upptäcka. Genom en överlåtelsebesiktning får du besked om husets skick. Besiktningsteknikern gör utifrån sin gedigna kompetens och erfarenhet bedömningar av de skaderisker som finns i huset. Här spelar också husets ålder in, eftersom olika material och konstruktioner har olika tekniska livslängder. Exempelvis räknar man med att ett badrum håller i cirka 20 år. Det kan mycket väl hålla längre – och gör ofta det – men efter den tiden så är risken större att det blir skador.

– Besiktningsprotokollet som du får efter besiktningen är som en åtgärdslista för det underhåll som du behöver göra som husägare. Om du underhåller ditt hus ordentligt så slipper du ofta att små problem blir stora och kostsamma, det brukar jag betona när jag gör mina besiktningar, säger Jon Walgeborg som är besiktningstekniker på Anticimex.

När du köper en överlåtelsebesiktning så köper du framförallt kunskap och erfarenhet. Anticimex besiktningstekniker har förutom en god kunskap om hus, även genomgått en omfattande grundutbildning och har gjort behörighetstester. Det kan finnas mycket i ett hus som är svårt att upptäcka för ett otränat öga. Om du inte vet exakt hur och var du ska leta är det svårt att hitta felen. Fukt, mögel och röta är några exempel, som kan vara kostsamma att åtgärda och orsaka en ohälsosam inomhusmiljö. Besiktningsteknikern har även kunskap om bransch- och byggregler och vet vilka så kallade riskkonstruktioner det är bra att leta efter. Några klassiska exempel på riskkonstruktioner är uppreglade trägolv på betongplatta, påreglade väggar mot källarväggens insida samt uteluftsventilerade krypgrunder. En nytillkommen riskkonstruktion är så kallade enstegstätade putsfasader utan luftspalt.

Kan göras av både säljare och köpare

Överlåtelsebesiktningar kan göras både på en köpare eller säljares uppdrag. Som köpare av ett hus som redan är besiktigat, är protokollet guld värt redan på husvisningen. Det ger en fingervisning om hur mycket du kan räkna med att behöva investera i reparation och underhåll efter att du väl har köpt huset. Låt därför besiktningsprotokollet ligga till grund för budgeten och samtalet med banken. Vad olika reparationer kostar går ofta relativt snabbt att få fram antingen genom kontakt med hantverkare eller genom att söka på webben. Extra värdefullt är även möjligheten att få träffa den besiktningstekniker som gjort besiktningen.

– Ett av de viktigaste råden jag brukar ge, är att ta chansen som köpare att kontakta oss för en genomgång av besiktningsprotokollet på plats i huset. Då finns det möjlighet att ställa frågor och själv se och bedöma husets brister, säger Jon Walgeborg.

En sak som Anticimex lagt till i sina besiktningsprotokoll är den så kallade personliga reflektionen. Det är en sammanfattning av de saker som besiktningsteknikern vill påtala särskilt med det aktuella huset. Den här delen av besiktningsprotokollet brukar vara uppskattad eftersom den ger en snabb, översiktlig och lättfattlig bild av husets skick.

En överlåtelsebesiktning kan innehålla olika delar. Eftersom behovet varierar, kan du välja mellan tre olika besiktningsnivåer hos Anticimex för att få den information som just du vill ha. Nivå 1 är en okulär besiktning som innehåller bland annat besiktning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader. Nivå 2 innehåller alla moment från nivå 1 plus en utökad besiktning av husets riskkonstruktioner inklusive fuktmätning. Nivå 3 innehåller alla moment från nivå 1 och 2. Dessutom ingår åtgärdsförslag på upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna och schablonberäknad kostnad för att åtgärda upptäckta skador.

Anticimex gör ca 25 000 husbesiktningar varje år. Här är några av de vanligaste felen som brukar upptäckas:

  • Tak – bristande plåtanslutningar, även vid takfönster, hängrännor fulla med skräp
  • Badrum – gamla golvbrunnar som inte är utbytta när badrummet gjorts om, felaktiga golvlutningar
  • Källare – uppreglade trägolv på betongplatta, träreglar direkt på ytterväggar
  • Krypgrunder – mögelpåväxt eller rötskador
  • Vindar – fukt och mögelpåväxt
  • Fasader – bristande plåtanslutningar vid fönster

Vill du ha hjälp?

Kontakta Anticimex när du behöver hjälp med exempelvis en överlåtelsebesiktning eller om du misstänker fuktproblem.

Välj land