Anticimex: Över en miljon fångade råttor under 2023

Nyheter

Under 2023 fångade Anticimex 1 020 409 råttor, vilket är 4 procent fler än under 2022. Det visar ny data från Anticimex digitala råttövervakning över hela landet. Framåt ser Anticimex att de striktare reglerna att sortera matavfall kan påverka råttproblemen.

Med hjälp av digitala fällor och sensorer kan Anticimex både bekämpa och övervaka råttorna i de miljöer där de orsakar problem. Och dessvärre är det vanligt med problem med råttor i Sverige.

Data från de digitala fällorna visar att under 2023 fick Anticimex 1 020 409 larm om fångst av råtta, en ökning med 4 procent från 2022 då motsvarande siffra var 982 710. Under året har Anticimex placerat ut 10 procent fler digitala fällor.

– Att vi både fångar fler råttor och behovet av råttfällor ökar visar att råttorna fortsätter att orsaka stora problem i Sverige, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert och biolog på Anticimex. Den främsta anledningen är att städerna växer och förtätas. I en stadsmiljö finns många platser där råttan kan gömma sig samt gott om föda bland skräpet vi människor lämnar efter oss.

Utöver larmen om fångster fick Anticimex 792 953 larm om rörelser av råttor från den digitala råttövervakningen under 2023. Totalt fick Anticimex in över 1,8 miljoner råttlarm* under 2023.

En förändring som kan påverka råttproblemen framöver är sorteringen av matavfall, som sedan 1 januari 2024 är obligatoriskt i hela Sverige för hushåll och verksamheter. I många kommuner sorteras matavfallet redan sedan flera år, medan andra kommuner har fått dispens för att få ett fungerande system på plats.

– Många kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar hör av sig med frågor kring hur hanteringen av det sorterade matavfallet ska genomföras utan att öka risken för råttangrepp, säger Thomas Persson Vinnersten. Vi ser att det redan fungerar bra på många platser, men man behöver ta skadedjursfrågan i beaktning när man nu måste förändra rutinerna för avfallshanteringen. Om man exempelvis behöver bygga nytt soputrymme för att få plats för soptunnorna för matavfallet, ska man säkra att råttorna inte kan ta sig in samt använda täta kärl.

En råtta tar sig in genom ett 2 cm litet hål och riskerar därför att leta sig in i bland annat soputrymmen. Råttor orsakar problem eftersom de sprider smitta via sin urin och avföring. Dessutom kan de orsaka stor skada i byggnader när de gnager sönder inventarier, elledningar och isolering. Andra problem som orsakas av råttor är underminering av mark och vägar samt uppätna planteringar.

Läs mer om problemen som råttor orsakar, varför råttor frodas i städer och hur man mest skonsamt och effektivt bekämpar råttorna, i Anticimex rapport: Råttproblemen i Sverige – över 1 miljon fångade råttor under 2023.

Så kan du undvika problem med råttor i flerfamiljshus:

 • Hitta en rutin för rengöring av soprum och soptunnor. Kärlen för matavfallet blir snabbt smutsiga och börjar lukta, vilket lockar till sig råttor. Även andra kärl kräver regelbunden rengöring.
 • Säkerställ att avfallskärlen har tätt förslutande lock.
 • Laga hål i fastigheten så att råttor inte kan ta sig in. En råtta kan ta sig in genom ett hål på 2 cm.
 • Klipp ner växter som växer på eller intill fasaden. Råttor använder dessa som skydd och för att klättra upp och in i byggnader.
 • Täta dörrar och fönster till soprummet eller sophuset, exempelvis med tätningslister och släplist.
 • Täck för ventiler och rörgenomföringar med metallnät med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm i rostfritt stål, koppar eller mässing. Tänk på att fästa metallnätet ordentligt.
 • Använd digital råttövervakning för att minska risken för problem. En digital skadedjurskontroll gör det möjligt att få larm så fort råttor rör sig i närheten så att man kan vidta åtgärder innan ett större angrepp uppstår.

Så kan du undvika problem med råttor i villor, radhus och fritidshus:

 • Håll efter sopsorteringen. Se till att det är tätt förslutande lock på sopbehållare. Komposter ska placeras en bra bit från huset.
 • Lämna inte mat framme och töm skafferiet när du stänger eller åker från sommarstugan.
 • Håll rent från bråte i förråd och garage, källare och vind. Det är bra att inte förvara saker direkt på golvet.
 • Klipp ner växter och stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat intill fasaden. Råttor klättrar bra och kan ta sig in i byggnader på högre höjd.
 • Täta alla hål i fasaden och grunden. En råtta kan ta sig in genom ett 2 cm litet hål.
 • Täck för ventiler och rörgenomföringar med metallnät med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm i rostfritt stål, koppar eller mässing. Tänk på att fästa metallnätet ordentligt.
 • Täta rörgenomföringar under diskbänk och till elementrör. Råttor kan klättra flera våningar inuti ett rör.
 • Använd digital råttövervakning för privatpersoner för att säkerställa att råttor inte letar sig in i hus och fritidshus.

*Ett råttlarm hos Anticimex innebär att digitala sensorer i realtid varnar för biologisk aktivitet eller fångst av råttor och i vissa fall möss.

Välj land