Nya insektsarter påträffade i Sverige

Pressmeddelande

Tropisk vägglus och husmyggan är två nyligen påträffade arter i Sverige. Den tropiska vägglusen påminner i mångt och mycket om vanlig vägglus, men lever främst på varmare breddgrader och skiljer sig något i utseende. Husmyggan har tidigare funnits i Sverige, fast har nu upptäckts på nytt i västra delen av landet.

För inte allt för länge sedan kunde vi rapportera om en ny myrart i Sverige – mörk faraomyra. Anledningen till upptäckten då var troligtvis att den kommit hit via transport från utlandet. Av samma anledning bedöms den tropiska vägglusen även kunnat etablera sig i vår närmiljö, då arten nyligen upptäcks i Västsverige.

Till skillnad mot det den vanliga vägglusen har den tropiska vägglusen en något smalare halssköld samt en förmåga att klättra på hala ytor, vilket den vanliga vägglusen saknar. Den tropiska vägglusen påträffas vanligtvis i Sydostasien och Afrika men i takt med ökad internationell handel och resande till platser som dessa var fyndet av arten relativt väntad. För övrigt är båda vägglusarterna lika förtjusta i människoblod och förekommer på samma platser. Gå därför igenom din packning när du kommer hem från resan.

Husmyggan – myggan som lever inomhus

En annan art som nyligen upptäcks i Sverige är husmyggan. Den största skillnaden jämfört mot vanliga myggor är att den lever i inomhusmiljöer, och tidigare upptäcker har gjorts i miljöer som exempelvis Londons tunnelbana. När det kommer till egenskaper utmarker den sig inte nämnvärt mot andra myggor och bär inte heller på några smittsamma sjukdomar, åtminstone inte i Sverige.

Har du problem med insekter där hemma?

Med hjälp av vår skadedjursidentiferare kan du få hjälp med att lista ut vilka insekter du har på besök i hemmet.

Välj land